Analyse

Et biogasprojekt tager udgangspunkt i den biomasse, der skal udgøre energigrundlaget. Xergi har veldokumenterede værktøjer, der beregner gaspotentialet i biomassen. På baggrund af de samlede mængder biomasse, og krav til anlægget i øvrigt, estimeres anlægsomkostningerne.

Sammenholdt med afregningsprisen for el, varme eller gas i det pågældende land samt forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, kan projektets cashflow estimeres. På dette samlede grundlag kan projektets rentabilitet vurderes, og beslutning om investering foretages.

Analysen omfatter:

• Mængde og typer af biomasse, der er til rådighed

• Afsætningsmuligheder for gas, el, varme, køling og afgasset biomasse

• Anlægsstørrelse og teknologivalg

• Anlæggets økonomi, herunder finansiering og rentabilitet

• Behov for ansøgninger til myndigheder m.m.

• Plan for den videre proces

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter