Analyse

Et biogasprojekt tager udgangspunkt i den biomasse, der skal udgøre energigrundlaget. Xergi har veldokumenterede værktøjer, der beregner gaspotentialet i biomassen. På baggrund af de samlede mængder biomasse, og krav til anlægget i øvrigt, estimeres anlægsomkostningerne.

Sammenholdt med afregningsprisen for el, varme eller gas i det pågældende land samt forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, kan projektets cashflow estimeres. På dette samlede grundlag kan projektets rentabilitet vurderes, og beslutning om investering foretages.

Analysen omfatter:

• Mængde og typer af biomasse, der er til rådighed

• Afsætningsmuligheder for gas, el, varme, køling og afgasset biomasse

• Anlægsstørrelse og teknologivalg

• Anlæggets økonomi, herunder finansiering og rentabilitet

• Behov for ansøgninger til myndigheder m.m.

• Plan for den videre proces

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter