Offentlige myndigheder

Korn 673x200

Xergis biogasanlæg fremmer lokale mål for miljø, klima og økonomi

Xergis biogasanlæg behandler primært lokale ressourcer som husdyrgødning, affald og andre organiske materialer, der omdannes til grøn energi og bæredygtige gødningsprodukter.

Dermed bistår vi kommunerne med at skabe en bedre og mere grøn udnyttelse af samfundets lokale ressourcer, ligesom vi bidrager til at fremme lokale investeringer og arbejdspladser.

Bedre udnyttelse af lokale ressourcer

Xergis biogasanlæg bidrager med at udnytte de lokale ressourcer til produktion af:

• Grøn el
• Grøn varme til offentlige kontorer, virksomheder og private husstande
• Biogas til anvendelse i bybusser, hjemmeplejebiler og den private transportsektor
• Biogas til anvendelse i industriel produktion
• Grønne gødningsprodukter til lokale landbrug og gartnerier

Målsætninger for klima, miljø og økonomi

Xergis biogasanlæg løser flere problemstillinger med ét slag. Derfor kan anlæggene understøtte flere af samfundets målsætninger inden for klima, miljø og økonomi, eksempelvis:

• Reduktion i udledningen af drivhusgasser, både fra energiproduktion, landbrug og affaldshåndtering
• Bedre udnyttelse og recirkulering af næringsstoffer
• Mindre belastning af vandmiljøet med næringsstoffer
• Mindre import af kunstgødning
• Fremme af lokale investeringer og arbejdspladser inden for energisektor, logistik og grønne erhverv

Biogasanlæg af høj kvalitet

Xergi har mere end 25 års erfaring med at designe og bygge biogasanlæg i høj kvalitet. Vi har udviklet et anlægsdesign, der sikrer stor fleksibilitet, høj energiproduktion og stabil drift.

Sådan kommer I i gang

Vi tager gerne en indledende samtale om mulighederne i jeres mål og planer. I denne proces hjælper vi med at kortlægge biomassepotentialet og beregne, hvor meget gas der kan udvindes af den tilgængelige biomasse. Gaspotentialet anvendes til at beregne størrelsen på biogasanlægget. Derefter kan vi bistå med at tilrettelægge processen videre frem.

Xergi arbejder med biogasprojekter gennem hele processen: Projektudvikling, projektering, myndighedsgodkendelser, byggeri, opstart og drift.

Læs mere

Sådan gør vi
Fordele ved biogas
Produkter og afsætning

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter