Xergi opnår europæisk patent på X-chopper®

Xergi har udviklet X-chopper® for at skabe en løsning til forbehandling af dybstrøelse og andre biomasser til biogasanlæg. Nu har teknologien opnået et europæisk patent, og samtidig har Xergi gjort X-chopper® endnu mere effektiv.

x chopper 673x263px

Xergi har opnået et europæisk patent på sin teknologi til forbehandling af biomasse til biogasanlæg, X-chopper®.

”Vi begyndte udviklingen af X-chopper®, fordi vi kunne se, at der manglede en teknologi, som kunne forbehandle dybstrøelse og andre vanskelige biomasser i kontinuert drift, og vi glæder os over, at teknologien nu har opnået et europæisk patent,” fortæller adm. direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Patentet sikrer Xergi rettighederne til den løsning, der gør, at X-chopper® kontinuerligt kan forbehandle dybstrøelse og andre vanskelige biomasser uden hyppige stop til tømning og rengøring af forbehandlingsanlægget.

Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen fra Xergi forklarer, at eksempelvis dybstrøelse har et meget varieret tørstofindhold, hvilket giver store udfordringer i forbindelse med neddeling af materialet. Det var det problem, Xergi fokuserede på, da man gik i gang med udviklingen af X-chopper®.

”Problemet med de eksisterende løsninger, der kørte såkaldt batch-kørsel med tømning og genopfyldning, var, at dybstrøelsen klæbede sig fast op langs siderne. Det medførte, at det blev besværligt at tømme det neddelte materiale ud af forbehandlingsanlægget. Ved at skabe et design med en snegl, der løbende fører den forbehandlede dybstrøelse ud af X-chopperen, kan vi få en kontinuert drift og undgå, at materialet klæber fast på siderne. Samtidig giver vores styring mulighed for løbende at regulere materialets opholdstid i X-chopperen. Derved kan vi tilpasse produktionen efter, hvor lang behandling det specifikke materiale har behov for,” forklarer han.

Har gjort X-chopper® mere effektiv

Når eksempelvis dybstrøelse bliver tilført en X-chopper®, bliver biomassen knust af kæder, som bliver slynget rundt inde i X-chopperen.

Designet af de enkelte led i kæderne har stor betydning for, hvordan biomassen bliver neddelt, og hvor længe leddene holder til den hårde medfart.

”Derfor har vores udviklingsafdeling gennemført et udviklingsprojekt med fokus på kædernes design. Det har ført til et nyt design på et såkaldt hammerled. Vores test viser, at X-chopper® er blevet bedre til at neddele biomassen, og samtidig ser det ud til, at leddet også holder længere,” fortæller Karsten Klit, der er after sales manager i Xergi.

Læs også: X-chopper® behandler 140 tons dybstrøelse i døgnet

Kæder med det nye design er blevet testet i den X-chopper®, der er i drift på Vegger Biogas, og er nu i brug i de eksisterende X-choppere i Danmark, Frankrig, UK og USA, og også i anlæg, der afsættes til nye kunder.

Dermed kommer den i forvejen effektive X-chopper® til at stå endnu stærkere som forbehandlingsteknologi til vanskelige biomasser.

Optimering af produktion og økonomi

Udviklingsprojektet er udtryk for Xergis strategi om at have fokus på optimering af biogasanlæggenes produktion og økonomi.

”Vi har blandt andet fokus på løbende at optimere forbehandlingen af biomasse, fordi det er med til at sikre biogasanlæggene en hurtigere afgasning af biomassen. Det medvirker til at optimere biogasanlæggenes udnyttelse af deres reaktorkapacitet og i sidste ende af driftsøkonomi og forrentning på anlægget,” forklarer Karsten Klit.

Læs mere om X-chopper®

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Jørgen Ballermann, jba@xergi.com – tlf.: 99 35 16 00 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter