Rekordstort biogasanlæg fra Xergi gør mælkeproduktion grønnere

Xergi begynder efter sommerferien på byggeriet af det største biogasanlæg, virksomheden nogensinde har leveret. Det nye anlæg skal forsyne Arla Foods’ produktion af mælkepulver med grøn energi i form af biogas, der omdannes til el og varme. Nature Energy Videbæk forventes klar til drift i efteråret 2018.

Videbaek visualisering 2017 673x223px

Hovedaktionæren er energiselskabet Nature Energy, mens både Arla, Xergi og Leverandørforeningen Videbæk Biogas har mindre ejerandele i anlægget.
 
”Vi har været med i projektudviklingen fra begyndelsen for 5-6 år siden. Derfor er vi meget glade for, at vi nu er kommet i mål med projektet,” siger administrerende direktør Jørgen Ballermann. 
 
Med fem biogasreaktorer på hver 9.500 kubikmeter kan biogasanlægget hvert år behandle cirka 600.000 tons biomasse og producere 16,5 millioner kubikmeter metan, som er den brændbare del af biogassen.
 
Dermed er anlægget det største, Xergi nogensinde har bygget, siden virksomheden begyndte at bygge biogasanlæg for over 30 år siden. 
 
”Anlægget opbygges efter nogle grundprincipper, som igennem en årrække har sikret en stabil og høj biogasproduktion på en række store biogasanlæg, vi har leveret til bl.a. Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark. Anlægget vil anvende flere af de nye tekniske løsninger til biogasindustrien som Xergi løbende udvikler. Løsningerne forbedrer gas-udbyttet fra organiske reststoffer fra fødevareindustrien, landbruget og husholdninger. Nature Energy Videbæk bliver derfor - i international sammenhæng - endnu et pejlemærke i omstillingen til grøn energi,” siger Jørgen Ballermann.
 
Biogasanlægget giver Arla mulighed for at anvende grøn energi, som delvist er produceret på et af virksomhedens egne affaldsprodukter. Hvert år vil i alt 40.000 tons af restproduktet Perlac 14 blive afgasset i biogasanlægget.
 
Resten af de 600.000 tons biomasse kommer primært fra landbruget i form af blandt andet gylle og dybstrøelse, men der kommer også en mindre mængde restprodukter fra andre industrier i biogasanlægget. Restbiomassen vil blive anvendt som gødning i det lokale landbrug omkring anlægget.
 
”Når gylle og dybstrøelse behandles i biogasanlægget, bliver næringsstofferne gjort væsentligt mere tilgængelige for planterne. Det betyder, at landmændene opnår en bedre udnyttelse af gødningsværdien i deres gylle, og samtidig får landbruget tilført nye næringsstoffer, der recirkuleres fra industrien. Dermed får landbruget en grønnere og mere miljøvenlig gødning, mens Arla får en grøn energileverance,” forklarer Jørgen Ballermann.
 
Fakta om Nature Energy Videbæk 
 
Anlægget bygges ved landsbyen Trøstrup syd for Videbæk
 
Hovedaktionær: Nature Energy
 
Øvrige aktionærer: Arla, Leverandørforeningen Videbæk Biogas og Xergi
 
Gasproduktion: 16,5 millioner kubikmeter metan
 
Biomasse: 600.000 tons biomasse behandles årligt primært fra landbruget
 
Reaktorkapacitet: 3 primære biogasreaktorer à 9.500 m3, 2 sekundære reaktorer à 9.500 m3
 
Forbehandling: Anlægget etableres med FLEXFEED®-teknologien, der er udviklet af Xergi
 
Spadestik tages august 2017, og anlægget står forventeligt færdigt ved udgangen af 2018
 
 
Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Jørgen Ballermann, Xergi, tlf. +45 25 27 94 36, jba@xergi.com
 
 
Læs den fælles pressemeddelelse fra alle projektets parter her
 
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter