Nu bliver madaffald fra London til biogas og gødning

Willen Biogas hjælper nu London med at gøre håndteringen af byens affald grønnere. Xergi har leveret biogasanlægget og skal stå for driften i de kommende to år.

Der var stor tilfredshed med leverancen, da Willen Biogas i maj måned overtog et nyt biogasanlæg leveret af Xergi. Anlægget er da også i fuld gang med at omdanne madaffald fra London til CO2-neutral biogas og grøn gødning.

Projektet begyndte sidst i august 2014 med en meget detaljeret tidsplan, der fastlagde realistiske milepæle, som skulle nås på specifikke datoer for at sikre afleveringen af projektet til tiden.

”Vi har været meget imponerede af Xergi og det engagement projektlederen lagde i projektet. Vi følte, at han gjorde projektet til en personlig sag og sikrede sig, at intet ville komme i vejen for at nå vores mål. Det er klart, at i et hvert projekt af denne størrelse vil der forekomme hændelser og uforudsete problemer. Men projektteamet havde en meget praktisk tilgang til potentielle problemer og var i stand til at få tidsplanen tilbage på sporet,” fortæller Adrian Williams, en af investorerne bag anlægget.

”Alt i alt gik projektet rigtig godt og overholdt tidsfristerne. Vi var i gang med at producere elektricitet lidt tidligere end forventet, og ligeledes holdt budgettet hele vejen igennem. Vi vil helt sikkert bruge Xergi og deres projektteam til vores næste biogasprojekt,” fastslår Adrian Williams.

Sammen med sine brødre Howard og Brian Williams ejer han Cattlegate Farm uden for London, hvor biogasanlægget er blevet bygget. De øvrige investorer er brødrenes forretningspartner Mark Lennon samt Foresight Group, der administrerer to fonde, som har investeret i biogasanlægget.

Fra affald til grøn energi og gødning

Willen Biogas skal årligt behandle cirka 25000 tons affald fra husholdninger, restauranter, skoler, universiteter og fødevareindustri. Affaldet er hidtil blevet deponeret på losseplads, hvor det udleder betydelige mængder drivhusgasser, mens det nedbrydes.

Før affaldet kommer i biogasreaktoren, fjernes plastikemballage og andre fremmedelementer i to omgange. Først fjernes emballagen, og derefter gennemgår biomassen en proces, hvor små plastpartikler og lignende fjernes fra biomassen.

Dernæst behandles affaldet i biogasanlægget, hvor der dannes biogas, som anvendes til at producere CO2-neutral elektricitet. Biogasprocessen forvandler samtidig affaldet til et grønt gødningsprodukt, som brødrene Williams kan anvende på markerne på Cattlegate Farm i stedet for importeret kunstgødning.

Overskudsvarme anvendes til at afdampe vand fra gødningsproduktet. Det reducerer volumen og dermed både udgifter og CO2-udledning i forbindelse med transport. Det afdampede vand genanvendes i processerne på biogasanlægget, således at anlæggets vandforbrug minimeres.

Glæde og stolthed hos Xergi

”Vi er glade for, at vi med vores teknologi kan bidrage til at løse en lang række miljø- og klimamæssige udfordringer – og samtidig styrke den lokale produktion af energi og gødning,” konstaterer adm. dir. Jørgen Ballermann fra Xergi.

”Samtidig takker vi for et godt samarbejde med Willen Biogas og er selvfølgelig stolte over, at vi har en meget tilfreds kunde. Vi tager det som udtryk for, at vi har et veltrimmet koncept for både design af biogasanlæg og den planlægnings- og byggeproces, der skal få biogasanlæggene godt i gang,” siger han.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Adm. dir. Jørgen Ballermann, Xergi – jba@xergi.com – tlf. 99351600

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter