Biogas er den cirkulære økonomis første store mulighed

Ikke én plante kan vokse uden fosfor, og verdens fosforminer bliver udtømt inden for en overskuelig fremtid. Derfor er det bogstavelig talt livsvigtigt, at vi tager fat på at virkeliggøre en cirkulær økonomi, hvor næringsstoffer fastholdes i kredsløbet. EU-kommissionen har barslet med en handlingsplan, der har som formål at gøre det nemmere for biogasanlæg at løfte denne vigtige opgave. 

spring leaves 673x200px

Når køer bliver fodret, og industrien fremstiller fødevarer og andre produkter baseret på organisk materiale, så kommer næringsstofferne fra den jord, hvor planterne har vokset.

Når vi så har drukket mælken, spist oksekødet og anvendt de organiske produkter, er det vigtigt at fastholde næringsstofferne i kredsløbet. Det vil sige at få dem recirkuleret til jorden som næring for nye planter, der så igen kan blive til kvægfoder, ost, bøffer og popcorn.

”Det gælder ikke mindst næringsstoffet fosfor, som ikke er en fornybar ressource. I dag graves fosfor i store mængder op af miner i blandt andet Marokko og Kina, og flere internationale forskergrupper forventer, at minerne bliver tømt i løbet af dette århundrede. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder på at genbruge fosfor mest muligt,” forklarer salgschef Michael Kjølner Hansen fra Xergi.

I dag udledes store mængder fosfor og kvælstof til havene i alle verdensdele. Det gør det rigtig svært at få fat i fosforen igen, og samtidig belaster næringsstofferne havmiljøet. Så der er mange fordele ved at fastholde næringsstofferne i et kredsløb, og det er biogasanlæggene rigtig gode til.

Recirkulerer mere end 2.000 ton næringsstoffer

Hver gang et biogasanlæg bygges, vinder den cirkulære økonomi nyt terræn. Eksempelvis ved Bogense på Nordfyn, hvor NGF Nature Energy den 29. januar 2016 indviede et nyt biogasanlæg leveret af Xergi.

250.000 tons tons gylle, 34.000 tons madaffald og 42.000 tons dybstrøelse og energiafgrøder vil hvert år blive omdannet til en gødning, der sætter gang i væksten på de fynske marker.

Når anlægget er oppe i fulde omdrejninger kommer det årligt til at recirkulere cirka 1.300 ton kvælstof, 250 ton fosfor og 950 ton kalium. Det viser beregninger, der blev udarbejdet af Xergi som beslutningsgrundlag for anlægget. Undervejs i processen fremstiller anlægget 10 millioner kubikmeter biometan, der pumpes direkte i naturgasnettet og gør det danske gasforbrug grønnere.

Udnytter lokale ressourcer

Biogasanlæggets behandling af både gylle og fast møg medfører, at næringsstofferne i husdyrgødningen bliver lettere at optage for planterne, så udnyttelsen af områdets husdyrgødning bliver bedre. Samtidig giver anlægget mulighed for at udnytte næringsstofferne i madaffald, som ellers ville blive brændt af.

Det betyder samlet set, at landmændene i området kan reducere brugen af importeret kunstgødning og i stedet udnytte de lokale ressourcer bedre.

Det gælder eksempelvis for landmand Lau Hvid Hansen, der primært har planteavl på sin ejendom. Som planteavler har han behov for mere gødning, end hans svinebesætning kan producere. Derfor er han vant til at indkøbeimporteret kunstgødning hvert år.

Nu kan en del af kunstgødningen erstattes af biogødningen fra biogasanlægget, der hjælper med at omfordele gødning fra de husdyrbrug, der har for meget gylle, til planteavlere, der har for lidt.

”Gødningens kvalitet er helt afgørende for mig som planteavler. Gødningen skal være ensartet fra gang til gang, og så skal det være let for planterne at optage næringsstofferne i gødningen. Biogasanlægget leverer en gødning, der har de rigtige egenskaber,” fortæller Lau Hvid Hansen.

Når det er let for planterne at optage næringsstofferne, betyder det samtidig, at udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres, understreger han.

Det er godt for vandmiljøet, og samtidig undgår vi, at noget af den dyrebare fosfor forsvinder ud i havet. Her bliver den nemlig svær at få fat på igen, når der engang bliver knaphed på fosfor.

EU vil fremme recirkulering af næringsstoffer

Når et biogasanlæg som det på Nordfyn tages i brug, fjernes lidt af behovet for at hente mere fosfor op af minerne. Samtidig mindskes efterspørgslen på kemisk fremstillet kvælstof, som kræver et stort forbrug af naturgas.

Det er baggrunden for, at EU-kommissionen i sin handlingsplan for cirkulær økonomi har besluttet, at man vil revidere den såkaldte forordning om gødningsstoffer med henblik på at fremme recirkuleringen af næringsstoffer fra affald.

Den 18. marts fremsatte EU-kommissionen et forslag til kriterier for godkendelse af blandt andet restprodukter fra biogasanlæg. Når restprodukter fra biogasproduktion lever op til EU-kriterierne, skal restprodukterne ikke længere kategoriseres som affald, men kan sælges som produkter. Det giver biogasanlæggene bedre muligheder for at afsætte restprodukterne som biogødning. Kriterierne ventes godkendt i 2017-2018.

Mange europæiske biogasanlæg har i mere end 30 år sørget for at recirkulere en stadig stigende mængde næringsstoffer. Dermed er biogasanlæggene den cirkulære økonomis første store mulighed.

”Det har været en lang og sej proces, og de europæiske politikere kan lære meget af den udvikling, biogasindustrien har været igennem. Her er der masser af inspiration til at udbrede en miljømæssigt optimal økonomi. Politikerne har fortsat en stor opgave med at fjerne barrierer og styrke udviklingen. Vi håber naturligvis, at handlingsplanen for cirkulær økonomi bliver et vigtigt skridt i den rigtige retning,” siger adm. direktør i Xergi Jørgen Ballermann.

Læs mere om EU’s strategi for cirkulær økonomi:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Europæisk fosforplatform:

http://www.phosphorusplatform.eu/

International viden om fosfor:

http://phosphorusfutures.net/

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter