Landbrug

Cows


Xergi har mere end 25 års erfaring med at designe og bygge biogasanlæg primært baseret på husdyrgødning samt restprodukter og energiafgrøder fra agerbrug.

Afgasning af husdyrgødning

Xergis biogasanlæg kan afgasse forskellige typer husdyrgødning, herunder

• Kvæggylle
• Svinegylle
• Fjerkrægødning
• Dybstrøelse

En stor mængde kvælstof i fjerkrægødning hæmmer de metanproducerende bakterier i biogasanlæg. Xergis patenterede NiX®-teknologi reducerer indholdet af kvælstof, hvorved fjerkrægødningen kan afgasses. Det udvundne kvælstof kan efterfølgende anvendes som gødning.

Med den patenterede forbehandlingsteknologi X-Chopper forbehandle dybstrøelse fra eksempelvis kvægbesætninger, så det høje gaspotentiale i dybstrøelsen udnyttes.

Plantebiomasse til biogasproduktion

Xergis biogasanlæg kan håndtere mange forskellige typer let omsættelig plantebiomasse:

• Kløver, græs og anden let omsættelig biomasse fra eksempelvis naturpleje
• Energiafgrøder som majs og roer
• Rester fra planteproduktion, eksempelvis fra grøntsager
• Halm

Husdyrgødning, energiafgrøder og anden biomasse mixes

Xergis FLEXFEED® modul anvendes til at afveje og blande forskellige typer biomasse og sikrer en høj gasproduktion samt stabile, biologiske processer i biogasreaktoren.

FLEXFEED® gør det muligt at kombinere let omsættelig plantebiomasse med eksempelvis gylle eller organisk affald.

Endelig anvendes FLEXFEED® til at optimere temperatur og dermed gasproduktion i reaktoren i forhold til den fysiske og kemiske sammensætning af den biomasse, der behandles i anlægget.

Sådan kommer du i gang

Vi tager gerne en indledende samtale om mulighederne i din projektidé. Blandt andet kan vi hjælpe med at beregne gaspotentialet i den gødning, du har til rådighed. Gaspotentialet anvendes til at beregne størrelsen på biogasanlægget. Derefter kan vi bistå med at tilrettelægge processen videre frem.

Xergi arbejder med biogasprojekter gennem hele processen: Projektudvikling, projektering, myndighedsgodkendelser, byggeri, idriftsættelse og drift.

Læs mere

Sådan gør vi 
Fordele ved biogas
Produkter og afsætning

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter