Energiselskaber

power lines 673x200px


Grøn energiproduktion giver nye muligheder

Xergis biogasanlæg behandler organisk materiale, der omdannes til grøn energi og gødning.

Vi hjælper jer med at etablere en ny, vedvarende energiproduktion, der kan bidrage til at udvikle jeres forretning som energiselskab.
Xergis biogasanlæg kan udnytte biogassen til energiproduktion i et kraftvarmeanlæg, men gassen kan også opgraderes til naturgaskvalitet og injiceres i et gasnet.

Høj energiproduktion og stabil drift

Xergi har mere end 25 års erfaring med at designe og bygge biogasanlæg i høj kvalitet. Vi har udviklet et anlægsdesign, der sikrer stor fleksibilitet, høj energiproduktion og stabil drift.

Vores biogasanlæg er designet til at håndtere mange forskellige typer biomasse. Dette sikrer mulighed for løbende at optimere gasproduktionen og at minimere afhængigheden af bestemte typer biomasse.

En mulighed for at udvikle markedspositionen

Med Xergis biogasanlæg kan I udvikle jeres position i markedet ved at:

• Etablere jer på en af fremtidens vigtige energiplatforme
• Øge den grønne gasproduktion som erstatning for fossil naturgas
• Reducere afhængigheden af fossile brændstofpriser
• Opnå en større risikospredning gennem øget diversitet i energiproduktionen

Styrk den grønne profil!

Når husdyrgødning, affald og andre organiske materialer omdannes til energi, får I mulighed for at styrke selskabets grønne profil.

Det kan for eksempel ske gennem:

• Reduceret udledning af drivhusgasser
• Genanvendelse af affald og restprodukter
• Øget recirkulering af næringsstoffer
• Mindre udledning af næringsstoffer til vandmiljøet

Sådan kommer I i gang

Vi tager gerne en indledende samtale om jeres muligheder for at etablere en biogasproduktion. I denne proces hjælper vi med at kortlægge biomassepotentialet og beregne, hvor meget gas der kan udvindes af den tilgængelige biomasse. Derefter kan vi bistå med at tilrettelægge processen videre frem.

Xergi arbejder med biogasprojekter gennem hele processen: Projektudvikling, projektering, myndighedsgodkendelser, byggeri, opstart og drift.

Læs mere

Sådan gør vi
Fordele ved biogas
Produkter og afsætning

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter