Veendam

Bygget i 2007.
5 MW biogasanlæg med to proceslinjer og luftrensningsanlæg
Anlægget, der er et af Europas største, er beliggende i den nordlige del af Holland (Veendam) og modtager årligt 231.000 tons biomasse, heriblandt kyllingemøg og gylle.

Anlægget var oprindeligt et tankanlæg, som er bygget om til et biogasanlæg. Det er bygget på et forholdsvis lille areal, men beliggende ud til en kanal, hvilket gør, at anlægget kan forsynes med biomasse ad vandvejen.

Veendam 673x250px 07052008357

Biogas- og energiproduktion

Veendam har ca. 75 større leverandører, der hver leverer omkring 3-5.000 tons biomasse om året. Leverandørerne forsyner anlægget med henholdsvis 14.000 tons kyllingemøg og 205.000 tons gylle. I tillæg behandles diverse organiske affaldstyper, herunder fødevareaffald. Den samlede biomasse når i alt op på ca. 231.000 tons om året. Afhængig af mængde og kvalitet af den tilførte biomasse, er den årlige biogasproduktion ca. 13,2 mio. m3.

To linjer og luftrensningssystem

Veendam-anlægget består af to produktionslinjer. Den ene linje kører på kyllingemøg og gylle med en driftstemperatur på 50°C og den anden kører på korn, industriaffald samt gylle med en driftstemperatur på 37°C.
I forbindelse med anlægget har man desuden installeret et luftrensningssystem, som er et af Xergis mest avancerede. Dette system kører uafbrudt og renser 40.000 m3 luft i timen.

Hygiejniserende anlæg

Anlægget kan hygiejnisere en del af biomassen, og har en separat linje hertil i forbehandlingssystemet. Dette muliggør modtagelse af kategori 3 affald. Den indførte biomasse pasteuriseres i 1 time ved minimum 70°. På den måde opnås en komplet hygiejnisering af biomassen, hvilket vil sige, at bakterieindholdet i biomassen er reduceret kraftigt.

Fremtidige planer

Biogasanlægget er desuden forberedt til ORC-teknologi (Organic Rankine Cycle) i form af en moderne ”dampturbine” på olie.
Med denne teknologi opnås en højere udnyttelsesgrad af den udvundne el. Det er planen, at anlægget med tiden skal udbygges med et separationsanlæg for dermed at kunne udskille en endnu større del af nitratindholdet i biomassen.

Tekniske data

Gasproduktion:          13,2 mio. m3/år

Elproduktion:           31,5 mio. kWh/år

Biomasse:                 231.500 tons/år

Reaktorkapacitet:

Primær reaktor:           13.960 mio.m3

Sekundær reaktor:       9.960 mio. m3

Gasmotor:                         5.065 kWh

Kedel:                               1.750 kWh

Download som pdf-fil

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter