Staples Vegetables

Fra grøntsagsaffald til værdifuld naturgødning

Xergi har i to etaper bygget et biogasanlæg til behandling af grøntsagsaffald suppleret med majsensilage.

Kunden – Staples Vegetables – er blandt Storbritanniens førende producenter af grøntsager til supermarkeder. Hvert år har virksomheden en stor mængde grøntsagsaffald, der tidligere ikke havde nogen videre værdi for virksomheden.

staples produktion
Biogasanlægget gør det muligt at afgasse affaldet og udnytte gassen til energiproduktion i form af el, varme og køling. Udover grøntsagsaffaldet tilføres majsensilage for at optimere gasproduktionen.

Den udrådnede biomasse bliver til en værdifuld naturgødning, der reducerer brugen af kunstgødning på markerne hos Staples Vegetables.

Produktion af el, varme og køling

Staples Vegetables udnytter selv en stor del af elproduktionen. Samtidig leveres der grøn el til nettet. Overskudsvarme fra elproduktionen anvendes til virksomhedens kontorer om vinteren, men hovedparten anvendes til køling af virksomhedens lagerhaller. Det sker i en såkaldt absorptionskøler, der omdanner energien i det varme vand til køling.

Anlæggets opbygning

Anlægget omfatter to primære biogasreaktorer på tilsammen 7.800 kubikmeter, 4.000 kubikmeter sekundær biogasreaktor samt et gasmotoranlæg med en installeret effekt på i alt 3 MW el.

Anlægget er desuden leveret med 3 styk Flexfeed® doseringsmoduler, der sikrer en effektiv forbehandling af biomassen med henblik på at opnå en stabil og effektiv afgasning i reaktortankene.

Xergi har desuden leveret anlægget med blandt andet elektronisk overvågning og styring af processerne i anlægget.

Tilfreds kunde

"Energiforbruget er en meget stor omkostning for vores forretning, og biogasanlægget giver os både kontrol over de fremtidige elpriser samt leveringssikkerhed. Ydermere øger det bæredygtigheden både i forbindelse med dyrkning af afgrøderne samt under forarbejdningsprocessen," siger Vernon Read, der ejer Staples Vegetables sammen med sin bror George Read.


Se video fra Staples Vegetables her

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter