Scottish and Southern Energy, Barkip

Xergi har i 2010-11 bygget biogasanlægget for et af Storbritanniens største energiselskaber, Scottish & Southern Energy. Anlægget, der er opført ved Barkip nær Glasgow i Skotland, omdanner organisk affald til grøn energi og miljøvenlig gødning. Anlægget har kapacitet til at håndtere 75.000 ton affald om året.

 

Barkip 673x250px DSC 2819

Mange forskellige typer affald

Biogasanlægget kører hovedsageligt på fødevareaffald som kommunalt organisk husholdningsaffald, supermarkedsaffald, restprodukter fra fødevareindustrien og husdyrgødning.

Anlægger består blandt andet af en række modtagerfunktioner til at håndtere de forskellige typer affald, herunder et sorteringsanlæg, der kan frasortere emballage fra supermarkeds- og husholdningsaffald.

Derudover er det forsynet med Xergis fuldautomatiske indfødnings- og doseringssystem, FLEXFEED®, som gør det muligt at opnå en optimal tilførsel af biomasse til biogasreaktorerne. FLEXFEED® modulerne bruges også som hygiejniseringssystem til at sikre, at anlægget lever op til kravene i EU's Biproduktforordning.

El og varme

Biogassen, der produceres i reaktorerne, omdannes til el og varme i gasmotoranlægget. Elektriciteten afsættes til elnettet, og en del af varmen anvendes som procesvarme på anlægget.

Gødning til landbruget

Anlægget er desuden forsynet med tanke til oplagring af den flydende gødning, som er restproduktet efter afgasning af affaldet. Gødningen afsættes til lokale landbrugsejendomme.

Stor tilfredshed med Xergi

Hos Scottish and Southern Energy udtrykker driftsleder Jim Allan stor tilfredshed med biogasanlægget.
"Anlægget har nu kørt siden 2011, og hver anden måned giver Xergi anlægget et eftersyn. Anlægget har desuden et velfungerende SRO-system, der gør det muligt for Xergis medarbejdere i Danmark at hjælpe os med driftssupport, når det er nødvendigt.
Det er en førsteklasses service, vi får fra Xergi," siger Jim Allan. 

Tekniske data

Gasproduktion: 7 mill. m3
Elektricitetsydelse: 2,2 MWel
Doseringsmoduler: 6 x 20 m3 FLEXFEED®
Primære reaktorer: 2 x 3.500 m3
Sekundære reaktorer: 2 x 3.500 m3


 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter