Quarnbek

Bygget af Xergi i 2007 og baseret på gylle og energiafgrøder.
Quarnbek biogasanlæg er beliggende ved Quarnbek gods i Schleswig-Holstein i Tyskland.

Quarnbek 673x300px MG 0740

Quarnbek gods

Quarnbek gods er et rent agerbrug, hvor der dyrkes pt. 1.000-1.200 ha jord. Energiafgrøderne til biogasproduktionen dyrkes på ca. 180 ha. Udover egne energiafgrøder tilsættes biogasanlægget en mindre mængde kvæggylle, som leveres fra omkringliggende gårde.  

Biogas– og energiproduktion

Quarnbek biogas anvender dagligt 5 tons gylle samt 25 tons majs/GPS ensilage. 95 % af den samlede gasproduktion kommer fra den tilførte ensilage.   Biogasanlægget er et såkaldt NAWARO anlæg, hvilket betyder, at der kun tilsættes landbrugets egne materialer såsom gylle og energiafgrøder. Ved at drive anlægget som et NAWARO anlæg opnår ejeren af anlægget en bonus i tillæg til elafregningsprisen. På tilsvarende måde opnås en bonus ved en eventuel udnyttelse af overskudsvarmen fra anlægget.

Den afgassede biomasse

Efter biogasprocessen har den afgassede biomasse et relativt højt indhold af ammonium-N, og gødningen er derfor let optagelig for planter.  

Optimal procestemperatur

Biogasanlægget er designet med en primær stålreaktor med driftstemperatur på 50°C samt en sekundær reaktor med en driftstemperatur på 37°C. Eftersom ensilage er langsomt nedbrydeligt, er anlægget udlagt med 50 dages opholdstid i den primære reaktor og 90 dage i den sekundære reaktor.   Totalt set opnås en meget høj udnyttelse af biomassen, som langt overstiger andre NAWARO anlæg. Den producerede metangas (CH4) genererer via en gasmotor ca. 50 % varme samt ca. 40 % el.   Xergis erfaringer viser, at energi- afgrøder er særdeles velegnede til den høje procestemperatur.  

Gennem flere år har Xergi på denne måde, med høj proces- temperatur i den primære reaktor, opbygget gode erfaringer med at etablere biogasanlæg med en høj, stabil gasproduktion og god driftsøkonomi. Anlægget i Quarnbek er bygget på baggrund af disse erfaringer.  

Ejeren af anlægget, Christoph Schöller, udtaler: ”Med opførelsen af dette biogasanlæg har jeg besluttet mig for at investere i landbrugsindustriens fremtid, og jeg er blevet energileverandør. Det var ikke nogen let beslutning for mig, men i dag er jeg overbevist om, at det var den rette ting at gøre for min forretning”.  

Tekniske data:  

Gasproduktion:         1,9 mio. m3/år  
Elproduktion           4,3 mio. KWh/år  
Biomasse:                  8.700 tons/år  
Reaktorkapacitet: 
Primær reaktor:               1.500 m3
Sekundær reaktor:           3.000 m3  
Slutlager:                        3.000 m3
Gasmotor:                        536 kWe
Kedel:                              500 kWh

Download som pdf-fil

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter