Foulum

Verdens største forsøgsanlæg til biogas.
Bygget af Xergi A/S i 2007.
Forsøgsanlægget er beliggende ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet i Foulum. Anlægget er opbygget som et fuldskala biogasanlæg samt et forsøgsanlæg.

Foulum 673x200px 7096

Driftsanlæg

Selve driftsanlægget er et komplet biogasanlæg med FlexFeed® indfødningsmodul, 1200 m3 GasMax® biogasreaktor, tanke til efterafgasning og biogasrensning, samt et anlæg til separering af den afgassede biomasse.

Forsøgsanlæg

Forsøgsanlægget består af fire reaktorer på hhv. 2 x 30 m3 og 2 x 10 m3. Anlægget er det største af sin slags i verden, og giver mulighed for at fremme udviklingen af biogas– og gylleseparationsteknologier.

Forskere, virksomheder og andre interessenter i biogasbranchen kan leje sig ind på anlægget og benytte faciliteterne til at forske i diverse metoder og teknologier inden for biogas. Bl.a. er det muligt at teste proceseffektiviteten ved at justere temperaturen.

Disse tests foretages løbende, og resultaterne af dem er af meget stor betydning både for den enkelte aktør i branchen såvel som rent videnskabeligt.

Forsøgene kan desuden afdække energiudbyttet af biomassen. Andre analyser kan klarlægge de miljø- og landbrugsmæssige gevinster ved den efterfølgende separation af næringsstofferne i biomassen.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets forsøgscenter

På anlægget findes der endvidere en forsøgshal, der kan rumme op til 6 uafhængige forsøgsopstillinger til afprøvning af udstyr og processer. Et veludstyret laboratorium samt mødefaciliteter gør anlægget komplet som tyngdepunkt for dansk biogasforskning. 

Tekniske data

Gasproduktion: 2,08 mio. m3/år
Elproduktion: 4,4 mio. kWh/år
Primær reaktor: 1.200 m3
Sekundær reaktor: 1.500 m3
Slutlager: 2x1.500 m3
Gasmotor: 625 kWe
Procestemperatur: 52°C

 

 

 

               

    

   

Biomasse

Kvæggylle 16.000 t/år
Svinegylle 6.200 t/år
Minkgylle 1.000 t/år
Kyllingemøg 135 t/år
Fåregylle 80 t/år
Foderrester 1.000 t/år
Non-food afgrøder 360 t/år
Efterafgrøder 15 t/år
Fedt 500 t/år
I alt 25.890 t/år

           

 

 

 

 

   

 


Download som pdf-fil

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter