Referenceliste

Xergi turnkeyleverancer - Biogasanlæg

 

Herunder ses en samlet oversigt over biogasanlæg i Danmark og udland:

Videbaek 130x98px Under opførelse 2017-18
Nature Energy Videbæk
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle, industriaffald og mejeriaffald - 530.000 ts/år.
Reaktorstørrelse: 3 x 9.500 m³ (primære) og 2 x 9.500 m³ 
(sekundære). Den årlige produktion forventes at blive 16.8 mill/Nm3 biomethan, som ledes direkte til et nærtliggende ARLA  mejeri i form af biogas.
   
Ballymena 130x98px
2016-18
Tully Biogas Plant, Ballymena, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af fjerkræ.
Inkl. Xergis patenterede NiX® teknologi.
Reaktorstørrelse: 2 x 5.200 m3 (primære) og 2 x 4.500 m3 (sekundære) 
Ydelse: 2 x Jenbacher 420 (3 MW)
   
Brigg Lane 20170601 130x98px
2016-17
Brigg Lane, Bonby, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af fødevareaffald.
Reaktorstørrelse: 2 x 6.300 m3 (primære) +  4,500 m3 (sekundær)
Ydelse: Jenbacher 312 (635 kWe)
Den årlige produktion forventes at være ca. 7 mill/Nm3 bio-methan (gasopgradering)
   
Beeswax feb 2016 130x98px

2014-16
Beeswax Dyson Farming, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af majs og grasensilage.
Reaktorstørrelse: 2 x 3.000 m3 (primære) og 3.000 m3 (sekundær)
Ydelse: 2 x Jenbacher 420 (3 MWel)

   
Methelec 130x98px

2014-16
Methelec, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af industri- og landbrugsaffald.
Reaktorstørrelse: 2 x 2.000 m3 (primære) og 4.000 m3 (sekundær)
Ydelse: 1,5 MWel

   
Willen 130x98px

2014-16
Willen Biogas, UK
Komplet biogasanlæg (totalentreprise) til behandling af kommunalt -, industrielt -, husholdnings- og kantineaffald.
Reaktorstørrelse: 1 x 3.000 m3 (primær) og 2.000 m3 (sekundær) 
Ydelse: 1,5 MWel

   

nature energy nordfyn drone 130x98px

2014-16
Nature Energy Nordfyn, Danmark
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle og industriaffald - 346.000 ts/år.
Reaktorstørrelse: 2 x 7.500 m3 (primære) og 1 x 7.500 m3 (sekundær).
Den årlige produktion forventes at blive 9,4 mill./Nm2 metan (gasopgradering).
   
Midtfyn 130x98px

2014-16
Nature Energy Midtfyn, Danmark
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle og industriaffald - 402.000 ts/år.
Reaktorstørrelse: 2 x 8.500 m3 (primære) og 1 x 7.500 m3 (sekundær).
Den årlige produktion forventes at blive 12 mill./Nm2 metan (gasopgradering).

   
Holsted 130x98px

2014-15
Nature Energy Holsted, Danmark
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle og industriaffald - 395.000 ts/år.
Reaktorstørrelse: 2 x 7.500 m3 (primære) og 2 x 7.500 m3 and 4.500 m3 (sekundære).
Den årlige produktion forventes at blive 12 mill./Nm3 metan (gasopgradering). 

   
Sofielund 130x98px

2014-15
Scandinavian Biogas Södertörn, Sverige
Biogasanlæg til behandling af fødevareaffald og gylle.
Reaktorstørrelse: 2 x 4.500 m3 (primære) og 2.500 m3 (sekundær)
Ydelse: 8 mill. m3 metan (gasopgradering)

   
Methalandes 130x98px

2014-15
Methalandes, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af affald fra industri og landbrug
Reaktorstørrelse: 2 x 7.500 m3 (primære) og 2 x 3.500 m3 (sekundære)
Ydelse: 4,5 MWel

   
Vegger 130x98px

2014 
Vegger, Danmark
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle, industriaffald og dybstrøelse, inkl. fuldt X-chopper® system. Eksisterende anlæg er opgraderet med nyt kontrol system og integreret med det nye anlæg. Hovedparten af biogassen leveres til et nærliggende Arla mejeri.
Reaktorstørrelse: 4.000 m3 (primære) og 3.000 m3 (sekundære)
Ydelse: Ca. 1.5 MWel 

   
staples ref1 2014
Staples Vegetables, Wrangle, UK
Opgradering af eksisterende biogasanlæg med udvidet indfødningssystem samt 2 nye Jenbacher gasmotorer på hhv 1,5 og 0,5 MWel
   
labat 130x98px

2013-14
Labat, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af industriaffald, slam og gylle
Reaktorstørrelse: 1.500 m3 (primær) og 3.000 m3 (sekundær)
Motor: Caterpillar 525 kWe

   
Retford 130x98px 2013-14
Retford, Tamar Energy, UK
Komplet biogasanlæg med NiX® teknologi til behandling af fjerkrægylle, grøntsagsaffald og majsensilage
Reaktorstørrelse: 3 x 4.000 m3 (primære) and 4.000 m3 (sekundær)
Ydelse: 3 MWel

   
holbeach 130x98px 2013-14
Holbeach, Tamar Energy, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af grøntsagsaffald og majsensilage
Reaktorstørrelse: 3.500 m3 (primær) and 1.500 m3 (sekundær)
Ydelse: 1,5 MWel

   
marnay 130x98px 2013-14
Marnay, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af affald fra vinproduktion, grøntsagsaffald, majsensilage og dybstrøelse
Reaktorstørrelse: 3.000 m3 (primær) and 2.000 m3 (sekundær)
Motor: Jenbacher 1067 kWel

   
Holton 130x98px 2012-13
Holton Renewable Energy, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af affald fra kalkunslagteri.
Reaktorstørrelse: 2.500 m3 (primær) and 2.500 m3 (sekundær)
Motor: Jenbacher 499 kWel

   
sibsey 130x98px 2012-13
Staples Vegetables, Sibsey, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af grønsagsaffald og majsensilage
Reaktorstørrelse: 4.000 m3 (primær) og 4.000 m3 (sekundær)
Motor: Jenbacher 500 kWel + 1500 kWel

   
wrangle ext 130x98px 2012
Staples Vegetables, Wrangle, UK
Udvidelse af eksisterende biogasanlæg med ny primær reaktor på 3.800 m3 og 1560 kWel gasmotor 
   
tiper

2012-13 
Tiper, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle, fjerkræmøg, kat. 2 og 3 affald og halm.
Reaktorstørrelse: 2 x 4.000 m3 (primære) og 1 x 4.000 m3 (sekundær)
Motor: Jenbacher 2.134 kWel

   
hometown bioenergy 130x98px 2012-13
Hometown Bioenergy, Minnesota Municipal Power Agency, USA
Biogasanlæg til behandling af industriaffald og gylle.
Reaktorstørrelse: 2 x 6.000 m3 (primære) og 1 x 6.000 m3 (sekundær)
Motor: Cummins QSV 91, 4.000 kWel 

   
2011-12
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Foulum, Danmark
Opgradering af eksisterende anlæg med nyt faststofindfødnings- og forbehandlingssystem inkl. kontrolsystem. Designet til halmbiomasser

   
Meta Bio 130x98px 2011-12
Meta-Bio Energies, Frankrig
Komplet biogasanlæg til behandling af supermarkedsaffald, affald fra slagteriproduktion, slam og gylle.
Reaktorstørrelse: 1 x 3.500 m3 (primær) og 1 x 2.000 m3 (sekundær)
Motor: Jenbacher 1,063 kWel

   
bro gotland 3 2011
Brogas, Sverige
Komplet biogasanlæg til behandling af gylle og industriaffald.
Reaktorstørrelse: 4.500 m³ (primær reaktor) og 2.000 m³ (sekundær reaktor).
Biogassen afsættes via gasledning til en industrivirksomhed samt til et opgraderingsanlæg, der opgraderer til transportbrændstof.
Forventet årsproduktion: ca. 20 GWh biogas
   
 barkip ref1 2010-11
Scottish and Southern Energy, Barkip, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af organisk affald
Reaktorstørrelse: 2 x 3.500 m3 (primær reaktorer) og 2 x 3.500 m3 (sekundære reaktorer)
Motor: 2 x Jenbacher 320, 1063 kWel

   
staples ref1 2009-10
Staples Vegetables, Wrangle, UK
Komplet biogasanlæg til behandling af grønsagsaffald og majsensilage
Reaktorstørrelse: 4.000 m3 (primær og sekundær reaktor)
Motor: Jenbacher 1,4 MWel

   
Groengas 2009
Grøngas, Danmark
Udvidelse af eksisterende biogasanlæg med større kraftvarmemodul og nyt dekantercentrifugeanlæg
Dekanter: GEA 10 m³/h
Motor: Jenbacher 1,4 MWel

   
Dudendorf 130x98px 2 2008
Dudendorf, Tyskland
Komplet biogasanlæg for behandling af gylle og energiafgrøder.
Reaktorstørrelse: 3.000 m3 (primær reaktor), 2.600 m3 (sekundær reaktor)
Motor: Deutz 500 kWel 

   
ieper ref1 2008
Ieper, Belgien
Komplet biogasanlæg til behandling af industriaffald og gylle til i alt 120.000 ton/år
Reaktorstørrelse: 8.000 m³ (primær reaktor), 4.000 m³ (sekundær reaktor)
Motor: 3 x Jenbacher 320 (3,2 MWel)

 
   
Huckabay Ridge 2006-7
Huckabay Ridge, Texas, USA
Komplet biogasanlæg med udnyttelse af biogas til naturgaskvalitet og distribution gennem naturgas-nettet.
Reaktorstørrelse: 28.000 m³
Maksimal gyllekapacitet: 650.000 ton/år 

   
veendam 2006-7
Veendam Biogas, Holland
Maskinleverance til biogasanlæg for behandling af gylle og energiafgrøder. Inkl. gassystem samt styringsanlæg.
Reaktortank: 4.000 m3,
Motor: 5 x Jenbacher 320 (i alt 5,2 MWel)

 
   
foulum ref1 2006-7
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Foulum, Danmark
Komplet fuldskala biogasanlæg inkl. gastransmissions¬ledning og gasmotor. Herudover forsøgsbiogasanlæg med 4 mindre biogasreaktorer.
Reaktorstørrelse: Fuldskalaanlæg 1.200 m³ samt 2 stk. 30 m³ og 2 stk. 10 m³
Motor: Jenbacher 312, 625 kWel 

   
quarnbek 130x98px 2006
Quarnbek Biogas, Kiel, Tyskland
Komplet biogasanlæg for behandling af gylle og energiafgrøder.
Reaktorstørrelse: 1.500 m3 (primær reaktor), 3.000 m3 (sekundær reaktor)
Motor: Deutz 530 kW + 60 kW ORC

   
Pilegaarden 2005-6
Pilegårdens Biogasanlæg, Kerteminde, Danmark
Ombygning og opgradering af biogasanlæg.
Reaktorstørrelse: 3 x 200 m3
Motor: Jenbacher 312

   
baanlev 2 2005-6
Bånlev Biogas, Aarhus, Danmark
Ombygning og drift af eksisterende biogasanlæg.

 
   
emerald irish pork 2005
Emerald Irish Port, Brandenburg, Tyskland
Komplet biogasanlæg for behandling af gylle og energiafgrøder.
Biogassen ledes til eksisterende kraftvarmemodul
(2 x 250 kWe Deutz)
Reaktorstørrelse: 2.000 m³

   
norswiss 2005
Norswiss Dairy, Wisconsin, USA
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 2.775 m³
Motor: Jenbacher

   
Wild Rose 2005
Wild Rose Dairy, Wisconsin, USA
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 2.775 m³
Motor: Waukesha 775 kWel

   
five star 2004
Five Star, Wisconsin, USA
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 2.775 m³
Motor: Waukesha 775 kWel

 
   
  2002
Rønge Biogasanlæg, Ulstrup, Danmark
Komplet container-modul baseret gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 1.300 m³
Motor: Jenbacher 511 kWel

   
  2002
Skovbækgard Biogas, Holsted, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 1.200 m³
Motor: Deutz 626 kWel 

   
  2002
Rønnovsholm Biogas, Hjørring, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 1.100 m³
Motor: Deutz 626 kWel 

   
  2002
Refsgård Biogasanlæg, Volling, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 400 m³
Motor: MTU 240 kWel

 
   
 2b 2002
2B Biogas, Gærum, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul samt dekanterseparator.
Reaktorstørrelse: 800 m³
Motor: Deutz 469 kWel 

   
  2002
Baunsgaard Biogas, Lihme, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul. Rørført transport af gylle.
Reaktorstørrelse: 1.000 m³
Motor: Deutz 469 kWel 

   
 Groengas 2001-02
Grøngas A/S, Hjørring, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul. Anlægget er forsynet med hygiejniserings- og blandingsmodul i 2003.
Reaktorstørrelse: 1.300 m³
Motor: Deutz 626 kWel

 
   
  2001
Alviksgårdens Biogas, Luleå, Sverige
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul samt hygiejniseringsudstyr til slagteriaffald.
Reaktorstørrelse: 1.500 m³
Motor: Deutz 626 kWel 

   
  2001
Lynggård Biogas, Præstø, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul samt dekanterseparator.
Reaktorstørrelse: 1.100 m³
Motor: Jenbacher 625 kWel

 
   
  2001
Rybjerg Biogas, Roslev, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 800 m³
Motor: Jenbacher 511 kWel 

   
  2001
Skærbæk Biogasanlæg, Skærbæk, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: m³
Motor: Jenbacher 500 kWel

   
  2001
Allégården Biogas, Odense, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul
Motor: Jenbacher 240 kWel

   
  2001
Øksenvad Biogasanlæg, Skive, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Motor: MTU 240 kWel 

   
  2001
Hjøllund Biogas, Ringkøbing, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 800 m³
Motor: Jenbacher 511 kWel 

   
  2001
Lundgård Biogas, Rødekro, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³
Motor: Jenbacher 330 kWel

 
   
  2000
Tinggaard Biogas, Bedsted, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³
Motor: Jenbacher 300 kWel 

   
  2000
Nimtofte Biogasanlæg, Nimtofte, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³
Motor: MAN 340 kWel

 
   
  2000
Bording Biogasanlæg, Bording, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³
Motor: MAN 400 kWel - dual fuel 

   
  2000
Uhrenholtgaard Biogas, Hadsund, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³
Motor: MAN 350 kWel - dual fuel

   
  2000
Nordjysk Minkfoder, Hvims, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 800 m³
Motor: Jenbacher 511 kWel

   
  2001
Hegndal Biogas, Sdr. Vium, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul. Anlægget er forsynet med dekanter og inddamper for fuld separation i 2001.
Reaktorstørrelse: 800 m³
Motor: MAN 400 kWel - dual fuel + Jenbacher 223 kWel

   
  1999
Spøttrup Biogasanlæg, Spøttrup, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul
Motor: Caterpillar 90 kWel

   
  1998
Fly Biogas, Skive, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul
Motor: Caterpillar

   
  1998
Brunshøjgård Biogasanlæg, Boddum, Danmark
Komplet gårdbiogasanlæg med kraftvarmemodul.
Reaktorstørrelse: 600 m³

   
  1996-97
Studsgård Biogasanlæg, Danmark
Komplet biogasfællesanlæg opført med Hedeselskabet som totalrådgiver.
Reaktorstørrelse: 2 x 3.000 m³

   
  1992-93
Lemvig Kraftvarme A/S, Danmark
Biogasfyret kraftvarmecentral, bygningsanlæg, skorsten, gaskompressionsanlæg og SRO-anlæg for den samlede installation.
Motor: Ulstein Bergen KVGS 12G (2,0 MWel)

   
  1993
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., Danmark
Naturgas-/biogasfyret kraftvarmecentral, bygningsanlæg, komplet fjernvarmecentral med gaskedel, hovedpumper og skorsten, 500 m³ varmelager og SRO-anlæg.
Motor: Ulstein Bergen KVGS 12 (2,0 MWel)

   
  1993
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a., Danmark
Naturgas/biogasfyret kraftvarmecentral, bygningsanlæg, komplet fjernvarmecentral med gaskedel, hovedpumper og skorsten, 600 m3 varmelager og SRO-anlæg.
Motor: Ulstein Bergen KVGS 12G (2,0 MWel) + Caterpillar 3512 SITA (0,8 MWel)
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter