NiX®

NiX 2018


Har du store mængder fjerkrægødning?

Xergi anvender forbehandlingsteknologien NiX® (Nitrogen eXtraction) til biogasanlæg med behov for forbehandling af biomasse med et højt indhold af kvælstof.

NiX® fjerner de normale begrænsninger for at anvende biomasser med et stort kvælstofindhold i biogasanlæg og gør det muligt at opnå et højt gasudbytte i biogasanlæg, der udelukkende er baseret på én type biomasse, eksempelvis fjerkrægødning.

Håndtering af kvælstofholdige biomasser med NiX®:

• Kvælstof, som hæmmer biogasproduktionen, fjernes fra biomassen, før den fødes i reaktoren
• Fjernelsen af kvælstof medfører at der fx kan tilføres en andel på op til 100 % fjerkræmøg
• Kvælstoffet isoleres som ammoniumsulfat, der kan afsættes eller anvendes som handelsgødning
• Biomasserne steriliseres således, at animalske biprodukter (kategori II og III affald) kan tilføres

25 % stigning i energiproduktionen

Håndtering af fiberholdige biomasser med NiX®:

• Strukturen i fibermassen, åbnes så den hurtigere optager vand og bliver tilgængelig for bakterierne
• Åbningen betyder at fx dybstrøelse giver et forbedret gasudbytte på 20–40 %
• Mængden af organisk materiale reduceres tilsvarende efter bioforgasningen
• Biomassen homogeniseres, så den bliver pumpbar

Biogasproduktion i stor skala

NiX® er en patenteret og veldokumenteret teknologi, der er velegnet til biogasproduktion i stor skala.

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter