Hvornår er biogas rentabelt?

Når man ser på den konkrete investering i et biogasanlæg, er det muligt at beregne forrentningen af den investerede kapital set i forhold til de indtægter, anlægget kan generere ved salg af energi i form af gas eller el og varme og eventuelt gødningsprodukter.

Herudover er det vigtigt at se på biogasanlæggets afledte effekter, idet anlægget kan skabe værdi for investorerne på flere måder.

Kan reducere indkøb af kunstgødning

Hvis anlægget afgasser husdyrgødning, konverteres det organiske kvælstof til ammoniumkvælstof. Den afgassede husdyrgødning er derfor lettere at optage for planterne på marken og giver et højere udbytte end ubehandlet husdyrgødning. Desuden giver det mulighed for at spare omkostninger på forbruget af kunstgødning, hvilket bør indregnes i anlæggets økonomi.

Besparelse på bortskaffelsesomkostninger

Hvis der anvendes industriaffald i biogasanlægget, bør en besparelse på bortskaffelsesomkostninger også tages i betragtning.

Branding

Samtidig er det muligt at indregne værdien af, at husdyrgødning og affald omdannes til grøn energi, som kan have en brandingværdi for en virksomhed.

Det kan ligeledes have betydning, at biogasanlægget medvirker til at recirkulere værdifulde næringsstoffer til landbrugsjorden. Herved spares der på de begrænsede fosforressourcer og på energiforbrug til produktion af syntetisk kvælstof.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter