Hvad er biogas?

Biogas består hovedsageligt af metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Metan er en værdifuld gas, da det er en effektiv energibærer, som har en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

Den CO2, der produceres svarer til den mængde CO2, der blev opfanget, da biomassen opstod, og biogas er derfor en CO2-neutral og dermed bæredygtig energikilde.

Hvordan produceres biogas - og af hvad?

Biogas produceres af organisk materiale, som nedbrydes ved hjælp af bakterier i et iltfrit miljø. Processen er en naturlig proces, som foregår mange steder i naturen. I et biogasanlæg fremskyndes denne proces ved, at der skabes et miljø, hvor mikroorganismer og bakterier trives optimalt, hvorved nedbrydningen sker på den mest effektive måde.
 
Næsten alle former for organisk materiale kan bruges til at producere biogas. Dog er spildevand, husdyrgødning, energiafgrøder og organisk industriaffald de mest anvendte biomasser.

Fordele ved biogas

Der er mange fordele ved biogas, bl.a.:
 
  • Produktion af værdifuld grøn energi (el, varme, køling)
  • Reduceret udledning af drivhusgasser
  • Reduceret tab og udvaskning af næringsstoffer fra markerne (gælder anlæg baseret på husdyrgødning)
  • Recirkulering af kvælstof, hvilket reducerer behovet for at bruge fossil energi til udvinding af kvælstof fra luften
  • Recirkulering af fosfor, hvilket medvirker til at reducere presset på verdens begrænsede fosforressourcer
  • Færre sygdomsfremkaldende stoffer
  • Effektiv udnyttelse af organiske biprodukter
  • Reduceret lugtudslip (gælder anlæg baseret på husdyrgødning)
  • Effektiv energiudnyttelse af organisk materiale

Hvordan laver man biogas?

Biogasanlaeg diagram 

Læs mere om biogasanlæg

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter