Produkter og afsætning

Biogasanlæg producerer energi og gødning.

Afsætningen af produkter fra et biogasanlæg kan bygge på flere forskellige forretningsmodeller.

Ofte udnyttes biogassen i en gasmotor, der producerer el og varme, men gassen kan også opgraderes til naturgaskvalitet og afsættes via naturgasnet eller et lokalt gasnet.

Lokal energiforsyning

Biogasanlægget er i mange tilfælde en del af den lokale energiforsyning. Elektriciteten ledes ind på elnettet, hvorfra den bliver distribueret til elforbrugerne, mens varmen distribueres til lokale varmeforbrugere gennem et fjernvarmenet.

Det afgassede restprodukt leveres typisk som gødning til lokale landmænd, der har leveret gylle eller let omsættelig plantebiomasse som råvarer til biogasanlægget.

Industri

Biogasanlæg spiller ofte også en rolle i forhold til lokale industrier. I nogle tilfælde aftager lokale industrier varme til procesenergi i deres produktion.

Der findes også fødevareindustrier – eksempelvis mejerier, slagterier og gartnerier – som bygger deres egne biogasanlæg for dels at håndtere deres organiske restprodukter, dels at blive helt eller delvist selvforsynende med såvel el som varme.

Også fra disse biogasanlæg udnyttes det afgassede restprodukt som gødning – i visse tilfælde i form af forædlede gødningsprodukter.


Afsætning via naturgasnettet


Distribution af opgraderet biogas via naturgasnettet giver biogasanlæg andre afsætningsmuligheder.

En del virksomheder ønsker at styrke deres grønne profil, hvilket kan skabe muligheder for at opnå en merpris for biogassen.

I nogle lande findes der certifikatordninger og CO2-handelssystemer, som gør det muligt at afsætte biogas via naturgasnettet med et grønt tillæg til prisen.


Transport


Opgraderet biogas kan bruges som brændstof i biler, busser, lastbiler og traktorer.

Alle større bilfabrikanter har i dag modeller på markedet, som kører på opgraderet biogas, og antallet af fyldestationer med naturgas/opgraderet biogas er i vækst over det meste af verden.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter