Affaldshåndtering

waste 673x200px

Xergis biogasanlæg sikrer en effektiv udnyttelse af energien i organisk affald, samtidig med at værdifulde næringsstoffer kan recirkuleres til landbrugsjord.

Derfor er Xergis teknologi oplagt for virksomheder, der søger nye grønne og vedvarende løsninger inden for affaldshåndtering.

Afgasning af affald

Xergis biogasanlæg kan sikre en effektiv håndtering og afgasning af organisk affald, herunder:

• Restprodukter fra mejerier, bryggerier, slagterier, gartnerier m.m.
• Affald og fødevarerester fra forædlingsindustrien
• Restpartier af fødevarer og andet organisk affald fra supermarkeder
• Sorteret organisk husholdningsaffald

Hygiejnisering af affald

Xergis FLEXFEED® teknologi sikrer, at affald med et potentielt indhold af sygdomsfremkaldende stoffer hygiejniseres, således at det afgassede restprodukt kan anvendes som et sikkert gødningsprodukt.

Mix af forskellige typer biomasse

Samtidig foretager FLEXFEED@ en afvejning og blanding af forskellige typer biomasse, således at de biologiske processer i biogasanlægget er stabile og giver en høj gasproduktion.

Xergis teknologi giver mulighed for, at affald kan blandes med eksempelvis gylle og energiafgrøder med henblik på at sikre en tilstrækkelig kapacitet og forsyningssikkerhed for biomasse til anlægget.

Sådan kommer du i gang

Vi tager gerne en indledende samtale om mulighederne i din projektidé.

Blandt andet kan vi hjælpe med at beregne gaspotentialet i den biomasse, du har til rådighed. Gaspotentialet anvendes til at beregne størrelsen på biogasanlægget. Derefter kan vi bistå med at tilrettelægge processen videre frem.

Xergi arbejder med biogasprojekter gennem hele processen: Projektudvikling, projektering, myndighedsgodkendelser, byggeri, idriftsættelse og drift.

Læs mere

Sådan gør vi
Fordele ved biogas
Produkter og afsætning

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter