Xergis internationale strategi bærer frugt

Xergi cementerer sin strategi med en ny kontrakt på etablering af biogasanlæg i Frankrig.

Xergi har indgået kontrakt med franske Tiper Méthanisation om etablering af et biogasanlæg ved byen Thouars i Vestfrankrig.

Det nye anlæg står til en samlet værdi af cirka 15 millioner euro inklusive udviklingsomkostninger og finansielle omkostninger. Anlægget vil hvert år udvinde gas af 60.000 tons gylle og fast husdyrgødning samt 20.000 tons kød- og grøntsagsaffald. Gassen vil blive brugt som brændsel i to gasmotorer, der producerer el og varme.

"Vi er stolte over at have vundet kontrakten på et projekt, der er blandt de største i Frankrig i øjeblikket. Det er desuden tilfredsstillende, at vi har lagt en international strategi, der nu begynder at bære frugt i form af nye ordrer," siger administrerende direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Xergis internationale strategi er fokuseret på Storbritannien og Frankrig. I Frankrig har selskabet etableret et datterselskab, som gennem flere år har bearbejdet markedet og tilpasset selskabets biogaskoncept til franske forhold - både med hensyn til tekniske standarder, franske biomassetyper, krav fra kunder og myndigheder samt lovgivning.

"Vi realiserede vores første ordre i Frankrig i 2011, og den følges nu af Tiper-projektet. Dermed er vi godt i gang med at cementere vores position i Frankrig, som er blandt de europæiske markeder med positive vækstrater i biogasbranchen," siger Jørgen Ballermann.

Xergi skal stå for byggeriet af det nye biogasanlæg og kommer også til at varetage den efterfølgende drift. Selskabet har over 25 års erfaring med etablering af biogasanlæg, og Jørgen Ballermann, siger, at Tiper er et stærkt projekt.

"Biogasanlæg producerer typisk elektricitet i gasmotorer. Det er en stor fordel, hvis indtægterne kan suppleres med indtægter fra salg af varmt vand eller damp fra kølingen af motorerne. Dette kommer til at ske på TIPER Méthanisation, og derfor er det et solidt projekt, siger Jørgen Ballermann.

Elektriciteten distribueres via elnettet. Varmt vand og damp fra køling af gasmotorerne vil blive brugt dels til interne produktionsprocesser i biogasanlægget, dels til industrielle processer i nærliggende virksomheder.

Byggeriet af biogasanlægget er allerede påbegyndt og forventes at blive sat i drift i begyndelsen af 2013.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Jørgen Ballermann, jba@xergi.com, tél +45 99 35 16 00

Fakta om projektet

TIPER Méthanisation

www.info-tiper.fr

TIPER står for Technique Innovante pour la Production d'Energies Renouvelables (Innovativ Teknologi til produktion af Vedvarende Energi).

Nøgletal for anlægget:

  • 65 lokale landbrug leverer 60.000 tons flydende og fast husdyrgødning om året.
  • Lokal fødevareindustri leverer 20.000 tons affald, henholdsvis kød og grøntsager.
  • 32.000 tons afgasset biomasse kommer til at erstatte 660 tons kunstgødning.
  • 2 gasmotorer på hver 1,06 MW installeret effekt.
  • Årlig produktion på 17.000 MWh el svarende til cirka 12.000 personers forbrug.
  • 17.000 MWh varme, heraf 50% varmt vand og 50% damp.

Drivhusgasemissioner reduceres med 6.900 tons CO2-ækvivalenter hvert år.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter