Xergi skal levere det første større biogasanlæg efter energiforliget

Nordjyske Vegger Varmeværk hyrer Xergi til at firedoble kapaciteten på sit biogasanlæg og levere en banebrydende teknologi til forbehandling af biomasse.

Xergi skal forestå en firedobling af kapaciteten på Vegger Varmeværks biogasanlæg i Nordjylland. Dermed får Xergi til opgave at gennemføre det første større biogasprojekt i Danmark, siden politikerne i 2012 besluttede at øge støtten til biogas.

”Efter at have bearbejdet et afventende dansk marked gennem en årrække er det glædeligt, at vi nu endelig kommer i gang med det første større projekt herhjemme. Vi håber, at realiseringen af projektet i Vegger kan være med til at styrke fremdriften for en række andre danske biogasprojekter, som vi arbejder med for tiden,” siger administrerende direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Mens det danske marked har været afdæmpet, har Xergi leveret en række biogasanlæg i Storbritannien, Frankrig, Sverige og USA. Det har givet mulighed for at fortsætte udviklingen af virksomhedens teknologi, hvilket også kommer til at præge biogasanlægget i Vegger. Leverancen kommer nemlig til at omfatte en banebrydende teknologi med navnet X-chopper, der gør det muligt at få betydelige mængder gas ud af dybstrøelse, som er en blanding af husdyrgødning og halm.

X-chopperen nedbryder dybstrøelsen i små dele. Det gør, at dybstrøelsen bedre kan blandes med den øvrige biomasse i biogasanlægget, og at bakterierne i anlægget lettere kan fortære den. Dermed kan det høje gaspotentiale i dybstrøelsen udnyttes.

Hos Vegger Varmeværk er der stor tilfredshed med aftalen med Xergi.

”Det eksisterende anlæg er 27 år gammelt og nedslidt, så der er behov for en kraftig renovering. Udvidelsen af biogasanlægget er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets økonomi, da rentabiliteten forbedres med en højere produktion. Samtidig har vi store forventninger til X-chopperen, der giver os nye muligheder for at skaffe energiholdig biomasse til anlægget,” siger bestyrelsesformand Tommy Trads Jensen fra Vegger Varmeværk.

Den kraftige forøgelse af produktionskapaciteten har været en forudsætning for en aftale om levering af biogas til det nærliggende Arla Foods-mejeri i Bislev. Som hidtil vil en del af gassen desuden blive udnyttet på Vegger Varmeværk, der leverer fjernvarme i Vegger og sælger el via elnettet.

”Hidtil har vi sænket produktionen om sommeren, hvor der ikke er behov for så meget varme i byen. Med afsætningen til Arla Foods får vi mulighed for at udnytte anlæggets kapacitet hele året og dermed få en optimal produktion,” siger Tommy Trads Jensen fra Vegger Varmeværk.

Udover X-chopperen skal Xergi levere en 4000 m3 primær biogasreaktor samt en 3000 m3 sekundær reaktor. Den eksisterende biogasreaktor på 1000 m3 vil fortsat blive anvendt. Anlægget kommer ikke blot til at afgasse dybstrøelse. En stor mængde gylle fra husdyrbrug i området samt reststoffer fra ARLA Foods osteproduktion vil ligeledes blive behandlet i anlægget, der forventes at producere 4 mio. m3 gas om året.

Den nye del af anlægget skal ifølge planerne sættes i drift i sommeren 2014.


Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Jørgen Ballermann, Xergi, tlf. 99 35 16 00, jba@xergi.com

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter