Xergi booster dansk biogasproduktion

Tre nye, danske biogasanlæg skal behandle mere end en million tons husdyrgødning og affald. Fra 2015 sender anlæggene mere end 30 millioner kubikmeter bionaturgas ud i det danske naturgasnet. Xergi leverer de nøglefærdige biogasanlæg, der giver grønnere landbrug, transport og industri i Danmark.

 

Xergis gennemprøvede og effektive biogasteknologi er inden for de seneste måneder blevet udvalgt til at spille en nøglerolle i en ambitiøs udbygning af produktionen af biogas i Danmark.

Hen over sommeren har Xergi fået ordre på at levere to nye biogasanlæg til det danske energiselskab NGF Nature Energy, der ønsker at bidrage markant til den danske omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi nu får sat handling bag ordene og får realiseret en række af de mange gode projekter og vores hjemlige potentiale for grøn energi via biogas. NGF Nature Energy reagerer på det politiske ønske om at sikre en grøn omstilling og ser frem til meget snart at kunne tilbyde produkter, som baseres på vedvarende energi. Lige nu glæder vi os over det gode samarbejde, vi har med de mange dygtige og engagerede leverandørforeninger. Med Xergi som leverandør føler vi os sikre på at komme trygt i mål,” siger adm. direktør i NGF Nature Energy, Ole Hvelplund.

Med de to nyeste ordrer er Xergi dermed i gang med at levere i alt tre biogasanlæg, som giver NGF Nature Energy mulighed for årligt at pumpe cirka 30 millioner kubikmeter bionaturgas ud i det danske naturgasnet. Alle tre anlæg kommer i drift i løbet af 2015. Aktuelt leveres der årligt cirka 6 millioner kubikmeter bionaturgas til naturgasnettet i Danmark.

”Vi er glade og stolte over, at NGF Nature Energy har valgt at investere i Xergis biogasteknologi. Det viser, at vi gennem en målrettet udvikling har formået at skabe en teknologi, som både er effektiv og robust – og dermed attraktiv for energiselskaberne,” siger administrerende direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Husdyrgødning og affald til grønnere transport og industri

De tre biogasanlæg skal til sammen behandle mere end en million tons svine- og kvæggylle, dybstrøelse og industriaffald om året.

”Vores speciale er at bygge biogasanlæg, der kan håndtere mange forskellige typer biomasse på én gang. Dette øger biogasanlæggenes fleksibilitet, og samtidig giver det på længere sigt en større sikkerhed for, at anlæggene kan sikre sig de nødvendige forsyninger med biomasse,” forklarer Michael Kjølner Hansen, der er Xergis salgschef på det danske marked.

En række byer landet over har indført gasdrevne bybusser, renovationsbiler samt biler til eksempelvis hjemmepleje. Disse køretøjer anvender i dag primært fossil naturgas, men kan forsynes med stigende mængder bionaturgas, efterhånden som produktionen fra de tre anlæg kommer i gang i løbet af 2015.

Samtidig vil også gasforbrugende industrivirksomheder kunne gøre deres produktion grønnere og derved medvirke til at opfylde det danske mål om, at fossilt brændstof skal være helt udfaset i 2050.

Grønnere landbrugsproduktion

Udover den grønne gas producerer biogasanlæggene et grønt gødningsprodukt.

”Behandlingen i biogasanlæggene sikrer en bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning, og samtidig recirkuleres næringsstoffer fra eksempelvis organisk industriaffald. Anlæggene medvirker dermed også til at gøre den danske landbrugsproduktion grønnere,” forklarer Michael Kjølner Hansen fra Xergi.

Kontakt:

Adm. direktør Jørgen Ballermann: jba@xergi.com
Salgschef i Danmark, Michael Kjølner Hansen: miha@xergi.com

Fakta:

Alle tre anlæg leveres med Xergis forbehandlingsteknologier:

• X-chopper® til neddeling af eksempelvis dybstrøelse og halm
• FlexFeed® til afvejning, blanding og opvarmning af biomasse

NGF Nature Energy Holsted

Biomasse: cirka 400.000 tons gylle, dybstrøelse og industriaffald pr. år
Gasproduktion: 13 millioner kubikmeter bionaturgas pr. år
Status: Første spadestik juni 2014

NGF Nature Energy Midtfyn

Biomasse: 365.000 tons gylle, dybstrøelse og industriaffald pr. år
Gasproduktion: cirka 10 millioner kubikmeter bionaturgas pr. år
Status: Første spadestik juli 2014

NGF Nature Energy Nordfyn

Biomasse: 315.000 tons gylle, dybstrøelse og industriaffald pr. år
Gasproduktion: cirka 9,5 millioner kubikmeter bionaturgas pr. år
Status: Første spadestik september 2014

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter