Verdens største testanlæg

Xergi A/S skal bygge verdens største biogasanlæg til demonstration og forsøg hos Danmarks Jordbrugs-Forskning i Tjele.

Leverancen omfatter et demonstrationsanlæg med en 1.200 m³ biogasreaktor samt et forsøgsanlæg med to biogas-reaktorer på 10 m³ og to biogasreaktorer på 30 m³.

Forsøgsanlægget giver mange muligheder for at teste og lave forsøg med biogasproduktion samt forskellige forbehandlingsmetoder.

Demonstrationsanlægget skal behandle ca. 29.000 tons husdyr-gødning og ca. 2.000 tons anden biomasse pr. år. Med den tilførte biomasse kan anlægget årligt producere 850.000 m³ metangas. Gassen skal anvendes som brændsel i forbindelse med Danmarks JordbrugsForsknings eksisterende kraftvarme-anlæg.

Forsøgsanlægget skal fungere som forsøgsanlæg for forskere, studerende og virksomheder med tilknytning til Danmarks JordbrugsForskning, hvor der bliver mulighed for at dokumentere såvel forskningsresultater som egentlig afprøvning af komponenter.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i medio maj 2006 og anlægget forventes idriftsat med udgangen af 2006.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter