Udnytter restprodukter fra vin- og osteproduktion

Biogasanlægget Marnay Energie skal hjælpe landbrug og fødevareindustri i det centrale Frankrig med at øge værdien af deres produktion.

Valle er et restprodukt fra produktion af ost, mens marc er betegnelsen for et restprodukt fra vinproduktion. Nu vil valle og marc i det centrale Frankrig blive udnyttet til produktion af energi og organisk gødning.

Xergi har nemlig fået til opgave at levere et komplet biogasanlæg til virksomheden Marnay Energie ved den lille by Feux nær Sancerre.

Biogasanlægget kommer til at håndtere omkring 38.000 tons biomasse om året.

Udover restprodukter fra vin- og osteproduktion kommer anlægget til at behandle fast husdyrgødning fra geder og malkekvæg samt andre affaldsprodukter fra landbrug og fødevareindustri i en omkreds på cirka 30 km omkring anlægget.

Skaber værdi af restprodukter

"Formålet med projektet er at skabe værdi af organisk affald fra landbruget og fødevareindustrien i lokalområdet. Derved bidrager vi til at øge værdien af den samlede landbrugsproduktion i området," siger Frédéric Flippo, medindehaver af selskabet Holding Verte, der er aktionær i Marnay Energie.

Holding Verte har som formål at omsætte organisk affald til energi og gødning gennem biogasproduktion. Blandt aktionærerne i Holding Verte er pensionskassen Caisse des Dépôts.

Frédéric Flippo fortæller, at idéen til det aktuelle projekt oprindeligt kom fra den lokale landmand Mathieu Bruesse, der ligeledes er blandt aktionærerne i Marnay Energie.

Mathieu Bruesse ønskede at etablere et større biogasanlæg, der kunne behandle organisk affald fra blandt andet vin- og osteproduktion. Med anlægget kunne der etableres en grøn energiproduktion, og han kunne få et nyt, organisk gødningsprodukt til erstatning for kunstgødning.

"Han kontaktede os, og sammen har vi udviklet projektet, der er blevet udbudt ved licitation. Xergi vandt licitationen, primært fordi selskabets teknologi sikrer en høj fleksibilitet og muligheder for at udnytte mange forskellige typer biomasse," siger Frédéric Flippo.

Energi og gødning

"Biogasanlægget bliver endnu et eksempel på, at vi i Xergi kan hjælpe landbrug og fødevareindustri med at løse en række grundlæggende problemstilinger med hensyn til at skabe værdi af uudnyttede restprodukter," siger Guillaume Loir fra Xergis franske datterselskab.

Anlægget skal afgasse biomassen og udnytte biogassen til produktion af el og varme. Mens elektriciteten vil blive solgt til elnettet, udnyttes varmen dels til de interne processer på biogasanlægget, dels til et tørringsanlæg, der vil blive anvendt til tørring af biomasse.

Den afgassede biomasse vil blive separeret i henholdsvis en flydende og en fast fraktion. Begge dele vil blive anvendt som gødning af landmanden Mathieu Bruesse, som derved får mulighed for at reducere anvendelsen af kunstgødning.

Fakta Marnay Energie

Biogasanlægget etableres med 4 anlæg til forbehandling af de forskellige typer biomasse, der skal afgasses i anlægget. Det kommer desuden til at bestå af en 3.000 kubikmeter primær reaktor samt en 2000 kubikmeter sekundær reaktor. Biogassen renses og udnyttes derefter i et kraftvarmeanlæg med en kapacitet på lidt mere end 1 megawatt el. Herudover installeres et anlæg til separation af den afgassede biomasse samt et tørringsanlæg.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jørgen Ballermann, adm. direktør, Xergi A/S
Tlf.: 99 35 16 00

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter