Sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitetsikring ved etablering af biogasanlæg

Managementsystem hjælper Xergi til at forbedre sin i forvejen gode rating inden for kvalitetssikring, sundhed, sikkerhed og miljø. Xergi ligger nu et stykke højere end gennemsnittet for alle leverandører i Achilles-registret.

Xergi opnåede for et år siden en betragtelig fremgang i sin rating hos virksomheden Achilles, der hjælper store virksomheder med at identificere og følge de bedste leverandører på en række markeder.

Nu fortsætter fremgangen med en forbedret score på de tre områder, som Achilles rater inden for, fortæller Jørgen Drejer Jeppesen, der er kvalitetschef i Xergis turnkey afdeling.

Med den nye rating ligger Xergi et pænt stykke over gennemsnittet for alle leverandører i Achilles registret, og det gælder for hvert af de tre hovedområder Sundhed & Sikkerhed, Miljø og Kvalitet.

Risikovurderinger og kvalitetskontrol

"Det har været vigtigt for os og vores kunder, at vores kvalitetssikring ikke blot er nedfældet på papir, men at vi også udfører kvalitetssikringen i praksis i den interne designfase såvel som ude på byggepladserne, hvor vi etablerer nye biogasanlæg - og når vi skal aflevere et projekt til kunden," siger Jørgen Drejer Jeppesen.

Det betyder, at der er en lang række helt konkrete forhold, der skal være i orden ude på byggepladserne.

"Medarbejderne skal blandt andet lave en ordentlig risikovurdering samt metodevurdering og -beskrivelse, før et stykke arbejde sættes i gang, det være sig både i designfase og udførelsesfase."

Ligeledes skal der både i design- og projektfasen tages særlige hensyn til de miljømæssige aspekter inden for de anvendte teknikker og metoder samt den efterfølgende miljøbelastning, et anlæg vil medføre.

"På kvalitetssiden handler det om at foretage kvalitetskontrol af det udførte arbejde før og under etableringen, uanset om der er tale om fundamenter, maskiner, rørsystemer eller elektriske installationer," forklarer han.

Bedre dokumentation

Men det er ikke nok at udføre tingene i praksis. Medarbejderne skal dokumentere, at de har udført opgaverne, så auditørerne fra Achilles kan se, at det er sket, når de kommer på besøg på en byggeplads.

"I den sammenhæng har det haft betydning for fremgangen i vores score, at vi for et par år siden indførte managementsystemet Improve. I løbet af det sidste år har vi gjort meget ud af at udvikle systemet i forbindelse med øget fokus på Sundhed & Sikkerhed samt Miljø, hvilket har gjort det meget nemmere for medarbejderne at dokumentere deres arbejde, så det kommer med i ratingen hos Achilles," siger Jørgen Drejer Jeppesen.

Achilles scores 2012 (maximum = 100)

 

Sundhed og sikkerhed

Miljø

Kvalitet

Management Systems Evaluation - Xergi

87,9

76,6

86,3

Average Management Systems Evaluation - all suppliers

79,8

70,3

77,6

Site score - Xergi, Milton Keynes CHP1

91,7

86,1

96,4

Average site scores - all suppliers

86,1

78,5

87,9

 

 

Som det fremgår af tabellen ligger Xergi et pænt stykke højere end gennemsnittet på alle områder.


For yderligere oplysninger, kontakt Jørgen Drejer Jeppesen, jdj@xergi.com, tlf. 99 35 16 00.

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter