Nyt britisk biogasanlæg styrker markedet

Biogasanlægget ved grøntsagsproducenten Staples Vegetables er i drift og kan medvirke til at styrke en udbygning af biogasproduktionen i Storbritannien.

Xergi overdragede den 1. marts 2011 et nyt biogasanlæg til en af Storbritanniens førende grøntsagsproducenter Staples Vegetables i Wrangle nær Boston.

Det nye anlæg er det første af fem biogasanlæg, der er støttet af det britiske WRAP - Waste Recycling Action Programme, og åbningen af anlægget kan medvirke til at styrke udbygningen med biogas i Storbritannien, vurderer Xergis landechef i Storbritannien, Colin Steel.

»De potentielle investorer i nye biogasanlæg er forsigtige og vil gerne sikre sig, at alt er ok i forbindelse med anlæggene. Derfor er der ingen tvivl om, at åbningen af anlægget kan være med til at sætte mere gang i etableringen af nye biogasanlæg i Storbritannien,« siger Colin Steel og konstaterer, at der er stor opmærksomhed omkring anlægget i den britiske biogasbranche.

Han forventer, at anlægget vil give Xergi en stærk position i det britiske marked for biogas, hvor der er mange nye projekter på vej. Ifølge det britiske website Horticulture Week er mere end 30 nye, statsstøttede biogasanlæg ved at blive planlagt i Storbritannien.

Affald bliver til energi og gødning

Staples Vegetables producerer grøntsager til supermarkeder. Hvert år har virksomheden en stor mængde grøntsagsaffald, der hidtil ikke har haft nogen videre værdi for virksomheden.

Anlægget gør det muligt at afgasse affaldet og udnytte gassen til energiproduktion i form af el, varme og køling. Udover grøntsatsaffaldet tilføres majsensilage, og den samlede mængde biomasse, der skal behandles i anlægget hvert år, bliver på cirka 50.000 tons.

Biogasanlægget har en kapacitet til elproduktion på 1,4 MW og forventes at producere godt 11 millioner kwh el om året.

Staples Vegetables vil selv udnytte en stor del af elproduktionen. Samtidig leveres der grøn el til nettet svarende til cirka 1500 husstandes årlige forbrug. Overskudsvarme fra elproduktionen vil blive anvendt til virksomhedens kontorer om vinteren, men hovedparten vil blive anvendt til køling af virksomhedens lagerhaller. Det sker i en såkaldt absorptionskøler, der omdanner energien i det varme vand til køling.

Xergi har leveret anlægget med de nyeste teknologier til blandt andet indfødning af biomasse i reaktortankene samt elektronisk overvågning og styring af processerne i anlægget. Netop de nye teknologier har været en forudsætning for støtten fra WRAP.

Følger tidsplanen

Ifølge projektlederen på projektet, Steffen Busk Nielsen, følger Xergi tidsplanen for projektet.

De biologiske processer i biogasanlæggets reaktortanke blev påbegyndt i november 2010. I januar havde anlægget en tilstrækkelig gasproduktion til, at anlæggets gasmotor kunne startes for første gang. Dermed kunne produktionen af el og varme komme i gang. Senere sættes absorptionskøleanlægget i drift.


Vil du vide mere om anlægget, kontakt:

Country Manager UK, Colin Steel , +44 7795231599, cst@xergi.com

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter