Mere behov for biogas end nogensinde før

Usikkerhed om vore traditionelle energikilder øger behovet for vedvarende energi, ikke mindst biogas. Nyt internationalt nyhedsbrev fra Xergi skal sprede inspiration og idéer på tværs af landegrænser.

I en verden, hvor usikkerheden om vore traditionelle energikilder synes større end nogensinde, stiger behovet for vedvarende energi.

Det gælder ikke mindst for biogas, der oven i købet bidrager til at løse en række andre problemer.

Udover at fortrænge fossilt brændsel kan udnyttelse af husdyrgødning og andet organisk materiale til produktion af biogas omsætte affald til energi i form af el, varme og køling. Dermed nyttiggøres det organiske affald, hvilket blandt andet er en målsætning i EU's affaldsstrategi.

Samtidig kan produktion af biogas medvirke til at minimere en ellers ganske betydelig udledning af drivhusgasser fra landbruget samt at reducere landbrugets udledning af overskydende næringsstoffer til vandmiljøet.

Med et globalt befolkningstal, der ventes at stige fra cirka 7 milliarder mennesker i 2011 til 9,2 milliarder i 2050 bliver der et stort behov for at udvikle løsninger, som mindsker landbrugets påvirkning af miljøet, og som medvirker til en mere effektiv udnyttelse af klodens begrænsede ressourcer. Biogasteknologi er en vigtig del af disse løsninger.

Alt dette er baggrunden for, at Xergi nu lancerer et internationalt nyhedsbrev, som ikke blot vil fortælle om nyheder fra vores egen verden, men også sprede idéer, inspiration og viden om biogas på tværs af landegrænser.

Det elektroniske nyhedsbrev vil udkomme på engelsk, fransk og dansk 6 gange om året, og i Xergi håber vi, at nyhedsbrevet kan være vores beskedne bidrag til at sætte biogassen på den internationale dagsorden og være med til at fremme en teknologi, der løser en lang række udfordringer med ét slag.


Mere om biogas, kontakt:

Adm. direktør Jørgen Ballermann, Xergi, +45 99351600, jba@xergi.com

Hvis du ikke allerede er tilmeldt nyhedsbrevet fra Xergi, kan du gøre det her på siden.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter