Klar til næste skridt for biogas baseret på husdyrgødning

Xergi får den danske stats støtte til at optimere NiX®-teknologien, der kan anvendes til en markant forøgelse af gasudbyttet fra husdyrgødning.

Danmark har et mål om, at 50 % af al husdyrgødning skal udnyttes i biogasanlæg i 2020. Derfor bliver det formentlig nødvendigt med biogasanlæg, der alene er baseret på husdyrgødning. Men hidtil har det ikke været muligt at skabe en fornuftig økonomi i denne type biogasanlæg.

Derfor er Xergi nu gået i gang med næste fase i udviklingen af den patenterede NiX®-teknologi med det formål at gøre det muligt for biogasanlæg at køre en rentabel drift baseret udelukkende på husdyrgødning.

Lovende resultater

NiX® er en trykkoger, der anvendes til at forbehandle meget kvælstofholdige biomassetyper, før de kommer i biogasanlæggets reaktortank. I processen tilsættes base for at fjerne kvælstof, som opsamles med henblik på efterfølgende anvendelse som gødning. Kvælstof er ofte et problem på biogasanlæg, fordi høje koncentrationer af kvælstof er giftig for de bakterier, der omsætter biomassen i reaktoren til biogas.

"Udviklingen af NiX®-teknologien har vist lovende resultater på tre områder, nemlig kyllingemøg, afvandet svinegylle samt dybstrøelse fra kvæg- og kalveproduktion. De foreløbige resultater har vist, at NiX® kan øge gasudbyttet fra disse gødningstyper med op mod 40-45 % og samtidig fjerne ca. 70 % af ammoniakindholdet. Dermed vil teknologien kunne forbedre økonomien i en række biogasprojekter baseret på husdyrgødning, fortæller Frank Rosager, teknisk direktør i Xergi.

Optimering system og proces

Han oplyser, at Xergi allerede nu er klar til at levere biogasanlæg baseret på NiX®-teknologien, men samtidig har besluttet at tage næste skridt i videreudviklingen af teknologien, idet selskabet har identificeret en række optimeringsmuligheder.

"I løbet af 2012 vil vi arbejde med optimering af såvel NiX®-teknologiens systemudlægning som procesparametre. Det handler blandt andet om at finde nye komponenter for at reducere investeringen, optimere prisparametrene og dermed opnå den mest optimale økonomi," forklarer Frank Rosager.

Han oplyser, at den danske stat støtter optimeringsfasen med 3,6 millioner kroner fra EUDP - det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram. De samlede omkostninger i denne fase af projektet er i alt 9 millioner kroner.

"Optimeringen af NiX® foregår i pilotskala på vores testanlæg i Foulum i Danmark. Vi forventer, at resultaterne af optimeringsprocessen foreligger omkring årsskiftet. Vi arbejder i øjeblikket med at finde et egnet sted til et demonstrationsprojekt, der bygges i fuld skala for at dokumentere og vise potentialet for kommerciel drift baseret på 100 % husdyrgødning," siger Frank Rosager.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Frank Rosager, fr@xergi.com, tlf. 99 35 16 00

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter