Hvilket reaktordesign skal man vælge?

Hvad er mest optimalt? En overdækket gylletank med sidehængte omrørere - eller en tank i dimensionerne 1:1 og med en central omrører monteret i toppen af tanken. Xergi News har talt med en række biogasproducenter om deres erfaringer.

Et biogasanlæg er ikke blot en betydelig investering. Det er også et anlæg, der skal arbejde i mange år. Derfor er det vigtigt at overveje ikke blot investeringens størrelse her og nu, men også de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der følger med forskellige typer anlægsdesign.

Derfor har vi talt med en gruppe biogasproducenter - de fleste Xergi-kunder - for at høre om deres erfaringer med forskellige typer af reaktordesign.

2 typer reaktordesign

Helt grundlæggende kan man vælge mellem to typer af reaktordesign, når man bygger et biogasanlæg.

Den ene designtype er i udgangspunktet en overdækket gylletank. Det vil sige, at den er rund og måske fire gange så bred, som den er høj. For at optimere de bakterielle processer, der frembringer gassen i reaktoren, placeres 3 omrørere inde i reaktoren. I dette design er omrørerne fastgjort på indvendig side af reaktoren, og motorerne er neddykket i den biomasse, der skal røres rundt.

I det andet design er reaktortanken typisk lige så høj som den er bred. Det giver mulighed for at montere en enkelt centralt placeret omrører i toppen af reaktortanken. Her placeres motoren til omrøreren oven på reaktoren og er dermed ikke neddykket i biomassen. Fra motoren går en stang ned i reaktoren, og på den er der monteret nogle rotorblade, som får biomassen til at cirkulere rundt i reaktortanken.

Flere af de biogasproducenter, vi har talt med, har biogasanlæg leveret af Xergi efter det andet design med den tophængte, centrale omrører. Men flere af dem har også erfaringer med det førstnævnte design med flere neddykkede omrørere.

Vanskelig vedligeholdelse og lugtgener

Den danske biogasproducent Linkogas har drevet sit biogasanlæg siden 1990. Fra begyndelsen kørte man med neddykkede omrørere, men skiftede sidenhen over til topmonterede omrørere. I dag har Linkogas 3 hovedreaktorer med centralt placerede, tophængte omrørere.

Linkogas kører med termofile processer, hvilket vil sige, at biomassen afgasses ved en temperatur omkring 50 graders celsius.

"Førhen havde vi 4 omrørere i hver reaktor, og det gav nogle vanskeligheder. For det første fungerer det ikke godt med elinstallationer, som er neddykket i varm væske. Det er ganske enkelt svært at nedkøle noget, som befinder sig i en 50 grader varm væske," forklarer driftsleder Martin Fey fra Linkogas.

Når der skulle foretages vedligeholdelse af omrørerne, var det nødvendigt at åbne reaktortankene.

"Det gav både tab af gas og medførte lugtgener, når vi åbnede for tankene. Det var naboerne ikke glade for," siger Martin Fey.

Problemet med lugtgenerne bekræftes af hollandske Henk van Oosten, som Xergi byggede en biogasreaktor for i 2007.

Han har også en anden reaktor, der er formet som en traditionel gylletank og med neddykkede omrørere.

"Reaktortanken med de neddykkede omrørere giver mange lugtgener, og samtidig omrører den ikke biomassen ret godt," siger Henk van Oosten.

"Det eneste rigtige er en ståltank, der er lige så høj som den er bred, og med en tophængt oprører," lyder den utvetydige konklusion fra Holland.

Bedre energiregnskab

Martin Fey fra Linkogas peger desuden på, at den tophængte omrøring giver et markant bedre energiregnskab.

"Før havde vi 4 stk. 11 kW omrørere i hver af de tre hovedreaktorer. Nu har vi én 18 kW omrører i hver af de tre tanke. Det vil sige, at vi har mere end halveret energiforbruget til omrøring."

Hvad med omrøringen?

På Linkogas har de tophængte omrørere desuden betydet en bedre omrøring. Derfor behøver man ikke længere at stoppe biogasprocessen og tømme reaktorerne for aflejret sand.

Også hos danske Bånlev Biogas er der tilfredshed med det opretstående reaktordesign og de tophængte omrørere.

Bånlev behandler årligt 150.000 tons biomasse, primært svinegylle suppleret med organisk affald.

"Vi overvejer muligheden for at bruge energiafgrøder, og vi tænker da på, om systemet med de tophængte omrørere kan klare en mere fast biomasse," siger direktør Arne Jensen fra Bånlev Biogas.

Kan klare energiafgrøder

Xergi News har derfor talt med flere kunder, som har erfaringer med energiafgrøder, og holdningen er enstemmigt positiv.

I Tyskland har Quarnbek Biogas ved Kiel kørt med en kombination af husdyrgødning og energiafgrøder siden 2006.

"Det har kørt fint. Vi har ikke haft nogen problemer," siger Christoph Schoeller, der ejer anlægget.

Hos Staples Vegetables, Storbritanniens største grøntsagsproducent, er Vernon Read - den ene af de to brødre, der ejer virksomheden - ligeledes godt tilfreds med investeringen i et biogasanlæg med central, tophængt omrører. Anlægget kører med grøntsatsaffald med et tørstofindhold på 11 procent samt majsensilage med et tørstofindhold på cirka 30 procent.

"Vi er rigtig godt tilfredse med anlægget, der giver en meget god omrøring af biomassen. Anlægget har kørt i et år, og indtil videre har omrøringen været vedligeholdelsesfri. Når den tid kommer, kan vi foretage vedligeholdelse uden at forstyrre biogasprocessen i reaktoren, fordi vi har direkte adgang til både motor, gearkasse og elinstallationer på toppen af reaktoren," siger Vernon Read, der netop har sat Xergi i gang med at bygge yderligere en reaktor med samme design.

Investeringen tjener sig ind

Hos Xergi er administrerende direktør Jørgen Ballermann godt tilfreds med udmeldingerne fra biogasproducenterne.

"Udfordringen ved reaktortanken med den centrale, tophængte omrører er, at den koster en større investering. Men vi kan se, at den ekstra investering hurtigt tjener sig ind i form af dels et lavere energiforbrug, dels en bedre produktion, fordi det ikke er nødvendigt at åbne reaktortankene. Det er glædeligt, at vi nu hører, at det ikke blot er baseret på Xergis kalkulationer, men at det også er oplevelsen hos en række biogasproducenter, der er placeret i forskellige lande, og som afgasser vidt forskellige biomasser," siger Jørgen Ballermann.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter