Fransk biogasanlæg skaber effektiv affaldshåndtering

Det begyndte i 1944 med indkøbet af en tankbil, der skulle bruges på gården. Siden da har tre generationer af landmandsfamilien Labat i byen Aire sur l’Adour i det sydvestlige Frankrig udviklet en dynamisk virksomhed med tømning af septiktanke og afhentning af fedt og andet organisk affald hos restauranter, storkøkkener og lokal fødevareindustri. 

Grass 673x200px 
 
I samarbejde med andelsselskabet Maïs Adur har Labat Assinissement Vidange taget et stort skridt videre i behandlingen af affaldet, der nu omdannes til biogas og grøn gødning til det lokale landbrug. 
 
Det sker på biogasanlægget Adour Méthanisation, der hvert år behandler 21.000 tons organisk materiale. Anlægget er leveret af Xergi.  

Affald bliver til energi og gødning

”Formålet med projektet er at skabe værdi af affald, som Labat Assainissement Vidange og deres partnere allerede samler ind i lokalområdet. Med biogasanlægget har virksomheden skabt en ny indtægtskilde for virksomheden, og samtidig bidrager Adour Méthanisation med grøn energi og en reduktion i udledningen af drivhusgasser,” forklarer Guillaume Loir, country manager i Xergis franske datterselskab. 
 
Biogassen udnyttes som energikilde i et motoranlæg, der producerer el og varme. Elektriciteten distribueres via elnettet, og varmen anvendes dels som procesvarme på biogasanlægget, dels til at tørre visse affaldsfraktioner for at optimere genanvendelsen.
 
Når det organiske materiale er afgasset, er det velegnet både som gødning og til forbedring af jordkvaliteten, idet restproduktet bidrager til at forøge indholdet af både næringsstoffer og humus i jorden. 
 

Biogas kan hjælpe Frankrig med affaldshåndtering

Guillaume Loir vurderer, at biogas kan få stor betydning for at skabe en bedre håndtering og genanvendelse af affald i Frankrig. 
”Biogasteknologien er en moden teknologi, som effektivt kan bidrage til, at organisk affald kan behandles, så vi udnytter energiindholdet til grøn energi og samtidig recirkulerer næringsstofferne til landbrugsjorden. I Frankrig produceres der hvert år betydelige mængder organisk affald, der kan behandles i biogasanlæg, så der er ingen tvivl om, at potentialet er stort,” siger Guillaume Loir.

 

Fakta om Adour Méthanisation

Biomasse pr. år: 21.000 tons
Modtagelse og forbehandling: Flexfeed® til præcis dosering og pasteurisering af biomassen. Flexfeed® leveres med en unik varmegenindvinding, som reducerer varmeforbruget og derved sikrer anlægget den højeste afregning for elproduktionen.
Container: Standard containerløsning indeholder pumper, varmedistribution, elpaneler og digitalt kontrolsystem (SCADA).
Reaktorer: 1 Gasmax® primær reaktor, 1 sekundær reaktor
Motoranlæg: 526 kW el installeret effekt.
Anlægget blev bygget i 2014 og har været i drift siden september 2014.
 
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter