Forsøgsanlæg styrker udvikling af biogasteknologier

Når Xergi lancerer nye innovative teknologier, er de ikke blot baseret på 25 års erfaring med etablering af biogasanlæg, men også afprøvet på selskabets forsøgsanlæg. Her tester Xergi desuden nye biogaskoncepter for kunderne.

Når Xergi netop nu lancerer det nye standardkoncept for biogasanlæg til landbruget, så er anlæggets design naturligvis baseret på de 25 års erfaring, Xergi har med at designe og bygge biogasanlæg. Men centrale, mere innovative elementer er ligeledes blevet testet på Xergis forsøgsanlæg, der ligger i tilknytning til verdens største forsøgsbiogasanlæg ved den lille by Foulum.

Kyllingemøg i trykkoger

Aktuelt foregår der en test af Xergis NiX-forbehandlingssystem. Det er en trykkoger, hvor man tilsætter base for at fjerne kvælstof fra meget kvælstofholdige biomassetyper. Processen er patentanmeldt, og Xergi er medejer af rettighederne. Det fortæller Anders Peter Jensen, der er leder af Xergis udviklingsafdeling.

- Vi har lige afsluttet et projekt der dokumenterer, at man kan lave et biogasanlæg baseret alene på kyllingemøg med et minimalt vandforbrug, og hvor det afgassede materiale recirkuleres. Dette kan skabe nye store muligheder for Xergi, idet kyllinge- og hønsemøg udgør et voksende problem for fjerkræ- og ægproducenterne.

- Et problem med kyllingemøg er et højt indhold af kvælstof, som er giftigt for metanproducerende bakterier. Derfor bruger vi trykkogningen og tilsætningen af base til at fjerne kvælstoffet fra biomassen, før det kommer i reaktortanken. Kvælstoffet opsamles, så det senere kan anvendes som gødning. Desuden øger trykkogningen gasudbyttet og gør det muligt at håndtere et højere tørstofindhold, forklarer han.

Gennemfører test for kunder

Xergi anvender også forsøgsanlægget i Foulum til at teste nye biogaskoncepter i samarbejde med kunderne.

- Lige nu er der en lastbil på vej fra Frankrig med et læs biomasse, som vi skal teste på vegne af en kunde. Vi vil køre forsøgsdrift med biomassen i fem måneder. Dels vil vi undersøge, om biomassen giver det forventede gasudbytte, dels vil vi undersøge kvaliteten af den afgassede biomasse. Formålet er naturligvis at undersøge, om projektet er kommercielt bæredygtigt, siger Anders Peter Jensen.

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter