Fleksibelt biogasdesign vigtigt for fremtidens affaldsbehandling

Affaldsindustrien kommer til at opleve løbende forandringer i de organiske affaldsstrømme, der skal behandles. For at leve op til denne udfordring har Xergi udviklet et velafprøvet og fleksibelt biogasdesign, der giver gode muligheder for at behandle mange forskellige typer affald på én gang.

waste 673x200px

Affaldsindustrien rummer et stort potentiale for at øge den nationale produktion af både grøn energi og miljøvenlige gødningsprodukter. Hvis man ser på både klimaudfordringerne og manglen på politisk stabilitet i verden, kan der være store fordele for Danmark i at udnytte potentialet.

Mere klimavenlige energi- og gødningsprodukter vil styrke indsatsen for at dæmpe drivhuseffekten og samtidig fremme Danmarks uafhængighed, både inden for energi- og fødevareproduktion.

Men affaldsindustrien står også over for en række udfordringer, der skal tages hånd om.

”Løbende forandringer og innovation i fødevareindustrien vil forandre de organiske affaldsstrømme, der kommer ind i affaldsindustrien. Det kunne for eksempel være forandringer i emballagesystemer og logistik, eller det kunne være, at nogle typer af affald forsvinder, mens nye kommer til. Derfor har vi i Xergi arbejdet hårdt på at tage højde for de fremtidige forandringer i vores arbejde med at designe biogasanlæg til affaldsindustrien,” siger sales manager Michael Kjølner Hansen, der står for salget af biogasanlæg i Danmark.

En kompleks opgave

Affaldsindustrien vil ikke være i stand til at forberede sig på enhver tænkelig forandring, der måtte komme i fremtiden. Men det rigtige industrielle design og stor fleksibilitet i biogasanlæggene vil øge industriens evne til at håndtere fremtidige forandringer i affaldsstrømmene.

VIDEO: Se en X-chopper® forbehandle dybstrøelse til biogasproduktion

”Det er en relativt kompleks opgave at modtage store mængde fødevareaffald fra forskellige kilder som supermarkeder, slagterier, mejerier og – på sigt – fra husholdninger. Det kræver, at man vælger de bedst mulige teknologier til at pakke de forskellige typer affald ud, så man undgår små stykker plastik og andre fremmedlegemer i biogasanlægget,” forklarer Michael Kjølner Hansen.

Den biologiske balance

På grundlag af 30 års erfaring med design og konstruktion af biogasanlæg, der anvender mange forskellige typer affald og biomasse, har Xergi udviklet en biogasteknologi, der sikrer stor fleksibilitet for affaldsindustrien.

VIDEO: Se håndtering og afgasning af husholdningsaffald på biogasanlægget Scottish and Southern, Barkip

Xergi har designet indfødningssystemet FLEXFEED®, som blander, opvarmer og føder de forskellige typer biomasse ind i selve biogasreaktoren. I kraft af en meget præcis indfødning af den enkelte type affald, medvirker FLEXFEED® til at sikre den biologiske balance og dermed en optimal gasproduktion i reaktoren.

Effektivt reaktorsystem

Xergis GASMAX® reaktorsystem er ligeledes designet med det formål både at modtage mange forskellige typer affald og at optimere gasproduktionen.

”En fuldstændig omrøring af indholdet i biogasreaktoren er afgørende for at optimere gasudbytte og reducere vedligeholdelsesomkostninger ved at undgå, at eksempelvis sand bundfældes, og at der dannes flydelag i reaktoren,” forklarer Michael Kjølner Hansen.

Derfor er Xergis reaktorer designet med et højde-bredde forhold på cirka 1:1 med en central, tophængt mixer. Både ingeniøranalyser og praktiske erfaringer viser, at dette design giver den bedste omrøring med det lavest mulige energiforbrug.

Digital overvågning og driftskompetencer

Xergis biogasanlæg er forsynet med de bedste overvågnings- og styringssystemer udviklet af Xergis ingeniører.

”Men du kan have verdens bedste biogasdesign og de bedst tænkelige overvågnings- og driftssystemer. Ikke desto mindre afhænger en succesfuld drift af biogasanlæg i høj grad af driftsmedarbejdernes kompetencer og engagement,” siger Michael Kjølner Hansen.

Derfor sørger Xergi altid for en ekstremt grundig idriftsættelse af biogasanlæggene, hvor uddannelse af driftspersonalet sikrer, at medarbejderne ved, hvordan de skal opnå en optimal biogasproduktion med de affalds- og biomasseressourcer, anlægget har til rådighed.

Stordriftsfordele er nødvendige

Michael Kjølner Hansen fastslår, at Xergi har truffet et klart valg ved at udvikle biogasanlæg, der kan behandle affald efter industrielle principper.

”Med mange års erfaring i bagagen er vi overbeviste om, at stordriftsfordele er nødvendige for at imødekomme fremtidens udfordringer inden for recirkulering af organisk affald. Et vigtigt skridt i den retning er højeffektive biogasanlæg i stor skala,” fastslår Michael Hansen.

Yderligere information, kontakt:

Adm. direktør Jørgen Ballermann, tlf. 99 35 16 00, jba@xergi.com

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter