EU overvejer klimakrav til landbruget

Nye perspektiver for biogas? EU-Kommissionen vil knytte flere grønne krav til udbetalingen af landbrugstilskud. Reduktion i udledningen af drivhusgasser fra gødning kan blive et af kravene.

EU-Kommissionen foreslår, at 30 procent af den direkte støtte til landbruget skal knyttes op på betingelser om mere miljøvenlig og bæredygtig landbrugsdrift. Ifølge forslaget vil kravene komme oven i de krav, der allerede ligger i den såkaldte krydsoverensstemmelse.

Forslaget er en del af EU-Kommissionen forslag til budgetramme for perioden 2014-2020, der blev offentliggjort den 29. juni. Kommissærerne skriver, at de nye krav til landbruget for eksempel kan omfatte reduktion i udledningen af drivhusgasser fra kunstgødning og husdyrgødning.

Biogas kan være en mulighed

Biogasnyt har talt med klimakommissær Connie Hedegaards personlige assistent Kristian Ruby. Vi har spurgt ham, om afgasning af husdyrgødningen er en mulighed, hvis de nye krav bliver vedtaget i EU-systemet.

- Ja, lyder svaret fra Kristian Ruby. - Når man bruger kunstgødning, er der flere problemstillinger. For det første er det et energiintensivt produkt. Desuden kommer der noget gylle i overskud, som tegner sig for nogle udledninger. Hvis man kunne ændre praksis, så man i højere grad bruger gylle til at gøde markerne og bruger mindre kunstgødning, så vil man få en forbedret klimaeffekt.

Landbrugskommissær Dacian Ciolos og hans medarbejdere skal nu lave et mere detaljeret forslag til, hvilke krav landbruget skal opfylde for at opnå de 30 procent af landbrugstilskuddet. Det mere detaljerede forslag forventes offentliggjort den anden uge af oktober i år.

- Vi får først at se, hvor ambitiøst det bliver, og hvor mange nye krav der stilles til landmændene, når forslaget kommer fra landbrugskommissæren, forklarer Kristian Ruby.

Hos landbrugskommissæren ønsker pressetalsmand Roger Waite ikke at kommentere på spørgsmålet om, hvorvidt reduktion i udledningen af drivhusgasser fra gødning bliver en del af de nye krav til landbruget. Årsagen er, at der stadig arbejdes med og forhandles om detaljerne i forslaget.

Potentielt store reduktioner

Der er ingen tvivl om, at afgasning af husdyrgødning vil være et effektivt virkemiddel, hvis de nye krav bliver en realitet. Sådan lyder budskabet fra adm. direktør Jørgen Ballermann, Xergi.

- Biogasteknologien sikrer, at vi reducerer udledningen af især metan fra husdyrgødningen. Metan er en kraftig drivhusgas, og ved afgasning af husdyrgødningen forhindrer vi, at metanen frigives til luften. Samtidig udnytter vi metanen til en energiproduktion, som fortrænger fossilt brændsel, forklarer Jørgen Ballermann.

Men ikke nok med det. Den afgassede biomasse er nemlig bedre egnet som gødning end ubehandlet husdyrgødning.

- Dermed kan det afgassede produkt fortrænge kunstgødning, som forårsager betydelige udledninger af drivhusgasser, siger Jørgen Ballermann.

Bedre ressourceudnyttelse og eksport

- Med forslaget vil det europæiske landbrug kunne optimere sin ressourceudnyttelse, og biogasbranchen vil få en bedre platform som et nyt stort, europæisk eksporterhverv, siger han.

Men der et stykke vej endnu for EU-Kommissionens budgetforslag 2014-2020. I oktober fremsættes de mere detaljerede forslag. Derefter vil det være op til Europa-Parlamentet og medlemslandenes ansvarlige ministre at beslutte, om forslaget skal vedtages - en proces, der formentlig kommer til at løbe i store dele af 2012 og 2013.

Kontakt:

Xergi A/S, adm. direktør Jørgen Ballermann, tlf.: +45 99 35 16 00, jba@xergi.com

EU-Kommissionens forslag til budgetramme for 2014-2020 kan hentes her

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter