Brug overskudsvarmen og få en bedre økonomi

Udnyttelse af overskudsvarme fra elproduktion er ofte det, der skal til for at businesscasen bliver attraktiv i mange biogasprojekter. Udover traditionel rumopvarmning kan varmen bruges til flere formål som tørring af biomasse, industriel procesvarme, opvarmning af boliger eller varmen konverteres til kulde til køleanlæg. Xergi har bygget biogasanlæg med alle disse anvendelsesmetoder.

Holton 673x219px
 
Overskudsvarme fra elproduktion baseret på biogas er typisk blevet brugt til rumopvarmning – ofte via et fjernvarmesystem – især i de nordlige lande, hvor vintrene er kolde. Efterhånden som biogassen breder sig over hele Europa og resten af verden oplever Xergi, at en række nye anvendelsesmetoder bringes i spil.
 
”Vi oplever ofte, at en kommerciel udnyttelse af overskudsvarmen fra biogasanlæggene er det, der skal til for at skabe en interessant forretning for investorerne,” forklarer adm. direktør fra Xergi, Jørgen Ballermann. 
 
Ved udvikling af biogasprojekter har projektudviklerne ofte flere gode grunde til at se på mulighederne for at udnytte overskudsvarmen.
 
”For det første er der i flere lande støtteordninger, der giver økonomiske incitamenter til at udnytte overskudsvarme. For det andet medvirker en kommerciel udnyttelse af overskudsvarmen til, at biogasanlæggene gør sig mindre afhængige af den elpris, de kan opnå ved at sælge elektriciteten. Xergi har gode erfaringer med en række forskellige muligheder for at anvende overskudsvarmen,” forklarer Jørgen Fink, salgschef i Xergi. 

Varme omdannes til køling

For 25-30 år siden var Danmark et foregangsland inden for udvikling af biogasteknologien. Her er størstedelen af biogassen blevet udnyttet til elproduktion, og overskudsvarmen er blevet distribueret til private husstande, skoler og kontorer via et veludbygget fjernvarmenet. 
 
”Men rumopvarmning er kun relevant for en begrænset del af verdens befolkning. Til gengæld er der et stort behov for køling, både i varme lande, hvor den største del af verdens befolkning bor. Derfor er det interessant, at overskudsvarme fra grøn elproduktion baseret på biogas kan omdannes til køling,” siger Jørgen Fink.
 
Køling kan distribueres direkte til biogasanlæggets naboer eller via et distributionsnet for fjernkøling i stil med et fjernvarmenet. 
 

Grøntsager køles ned for Staples Vegetables

I 2009 byggede Xergi et biogasanlæg for Storbritanniens største grøntsagsproducent, Staples Vegetables, der fik leveret et supplerende anlæg, som omdanner overskudsvarme til køling. Kølingen anvendes til at holde temperaturen nede i virksomhedens store kølerum med grøntsager.
 
”Hos Staples Vegetables er der tale om køling af fødevarer. Men det kunne naturligvis lige så godt være køling af kontorer, boliger eller skoler,” konstaterer Jørgen Fink.

Tørring af produkter

En anden mulighed er at udnytte overskudsvarmen til at tørre forskellige landbrugsprodukter. 

Det afgassede restprodukt fra biogasanlæg er flydende med en stor del vand, nogle få procent tørstof og en hel del næringsstoffer som kvælstof og fosfor.

”En mulighed er at gennemføre en mekanisk separation af restproduktet i en flydende og en fast fraktion. Derefter varmer man den flydende fraktion op, så en del af vandet fordamper. Det reducerer volumenet ganske betragteligt, så man får en gødningsfraktion, der kan transporteres og udbringes med markant lavere omkostninger,” forklarer Jørgen Fink. 
 
Desuden kan man opvarme den faste fraktion, der kan tørres og pelleteres, så produktet bliver til gødningspiller. Disse kan sælges til virksomheder eller private forbrugere som et CO2-neutralt gødningsprodukt.

Tørret gødning og biobrændsel i Frankrig

”I Frankrig har vi indtil videre bygget fire biogasanlæg, der tørrer produkter. Her er der blandt andet tale om tørring af restproduktet fra biogasproduktionen. Det gør det økonomisk realistisk at transportere kvælstof ud af området, hvor der er et overskud af kvælstof. Desuden tørres der også biomasse fra skovbruget til anvendelse som brændsel,” forklarer direktør Guillaume Loir fra Xergi France. 
 
I Storbritannien er to biogasanlæg på vej til at udnytte overskudsvarme til tørring af det organiske gødningsprodukt fra biogasproduktionen.
 

Overskudsvarme til industrien

En sidste oplagt mulighed er, at overskudsvarme kan udnyttes til forskellige industrielle processer, hvor der er behov for enten varmt vand eller damp. 
 
”I områder hvor de nødvendige biomasseressourcer er til stede i nærheden af en virksomhed, der anvender varmt vand eller damp, er det oplagt at se på mulighederne for at etablere et samarbejde, hvor virksomheden aftager overskudsvarmen fra biogasanlæggets elproduktion,” siger Jørgen Fink. 
 
Et eksempel er biogasanlægget Holton Renewable Power, som Xergi har bygget hos kalkunproducenten Bernard Matthews i det østlige England. Bernard Matthews udnytter al elektriciteten, ligesom al overskudsvarme anvendes i virksomhedens arbejdsprocesser.
 
”Der er ingen tvivl om, at der er mange forskellige muligheder – sikkert også flere, end vi lige har nævnt her. Derfor er der god grund til, at projektudviklerne er omhyggelige med af afsøge de lokale markedsmuligheder, når de går i gang med at udvikle nye biogasprojekter. Der kan ligge ganske betydelige værdier at hente for både de virksomheder, der kan afsætte affald og restprodukter til biogasanlæggene, og for de virksomheder, der kan aftage energien,” fastslår Jørgen Fink.
 
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter