Biogasprojekter kræver en stærk business case

”Som husdyrproducenter vil vi gerne bidrage til samfundets indsats for at forbedre miljø og klima, men business casen skal være god,” fortæller landmand Torben Pedersen, der i 2008 gik i spidsen for udviklingen af et biogasprojekt i Holsted. Nu står anlægget der, og gassen er så småt på vej gennem rørene.

Holsted marts 673x246px 

I 2008 gik cirka 60 visionære landmænd i Brørup- og Holsted-området i gang med at udvikle et lokalt biogasprojekt. Efter syv års ihærdig indsats kan de nu 40 andelshavere se deres vedholdenhed blive kronet med succes. Biogasanlægget er næsten færdigt, og først i juni begyndte den grønne gas så småt at sive gennem rørene.

Projektet har krævet både investeringer, dygtighed og hårdt arbejde, og hele vejen gennem processen har landmændene ikke tabt målet for øje. 
 
”Hvis min virksomhed skal blive ved med at være her på den lange bane, så er vi nødt til at udvikle os på miljøområdet. Jeg har netop været i USA, hvor der bliver stillet krav om etablering af biogasanlæg, når landmændene vil udvide deres besætninger. I 1970’erne byggede landbruget gyllebeholdere, og i dag bygger vi biogasanlæg. Så det er et spørgsmål om, at vi skal være med i udviklingen og bidrage til samfundet både med hensyn til miljø og klima,” forklarer landmand Torben Pedersen.
 
Han er formand for Brørup Holsted Biogas a.m.b.a., der i dag ejer biogasanlægget sammen med energiselskabet NGF Nature Energy. 

En god business case

Men hvordan formår man så at holde dampen oppe, når det tager syv år og måske mere at få et biogasprojekt igennem?
 
”Først og fremmest er det vigtigt, at man har nogle penge at arbejde med fra begyndelsen, så man kan hyre nogen ind til at udføre en del af arbejdet. Derfor gik landmændene sammen om at skyde 2,5 millioner kroner ind i projektet,” fortæller Torben Pedersen.
 
Næste opgave var så at finde nogen, der kunne hjælpe med at udvikle projektet. 
 
”I denne fase fik vi rigtig god hjælp af Xergi,” fortæller formanden. I udviklingsfasen havde både landmændene og Xergi fokus på at etablere en stærk business case. 
 
”Vi vil gerne være med til at bidrage til samfundet som husdyrproducenter, men biogas er ikke længere for pionerer. Derfor skal der være en god business case, så vi kan få en god forrentning af vores investering. Det har godt nok taget lang tid, men når man tror på projektet, er det svært at give op,” konstaterer Torben Pedersen. 

NGF Nature Energy går ind i projektet

Da Folketinget i 2012 besluttede at forbedre rammevilkårene for biogasproduktion i Danmark, kom der for alvor skred i projektet. 
Efter forbedringen af rammevilkårene for biogassen meldte energiselskabet NGF Nature Energy ud med ønsket om at investere i danske biogasanlæg. Det førte til et frugtbart samarbejde om etableringen af biogasselskabet NGF Nature Energy Holsted. 
 
NGF Nature Energy ejer en del af det danske naturgasnet, og selskabets formål med at gå ind i projektet er klart.
 
”Vi ønsker at bygge biogasanlæg, fordi vi gerne vil have grøn gas ind på gasnettet. Danmark har en målsætning om at blive fossilfri senest i 2050. Samfundet får fortsat behov for et gasnet i det kommende grønne energisystem, og derfor er det oplagt, at vi er med til at sikre biogasproduktionen,” forklarer Hans Henrik Dahl Andersen, der er Anlægschef i NGF Nature Energy.  

Dybstrøelse styrker økonomien

Også Hans Henrik Andersen har i øvrigt kun godt at sige om Xergis arbejde til dato:

”Vi er ganske udmærket tilfredse med, at vi har indgået kontrakt med Danmarks nok mest professionelle leverandør. Xergi har gode erfaringer fra udlandet, og så har virksomheden nogle teknologier, der er interessante for os, specielt inden for vanskelige biomasser som dybstrøelse,” siger han. 
 
Han refererer til X-chopper®, som Xergi har udviklet til at knuse dybstrøelse, så det kan indgå i biogasanlæg i større mængder. Dybstrøelse har et højt gaspotentiale, og derfor bidrager X-chopper® til at styrke netop den omtalte business case.
 
”Så vi forventer bestemt at få fuld valuta for pengene,” fastslår Hans Henrik Andersen.
 
Anlægget sættes i drift hen over sommeren og afleveres til NGF Nature Energy Holsted i august 2015.
 

Fakta om NGF Nature Energy Holsted

Biomasse: 393.000 ton biomasse. Ca. 75 procent vil være husdyrgødning, herunder gylle fra f.eks. kvæg, svin og mink. Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. organisk affald fra industrien og energiafgrøder. Energiafgrøder kan for eksempel være græs fra græs- og naturarealer, majs, roer og lignende. 
Energiproduktion: 11-13 millioner m3 bionaturgas pr. år
 
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter