Biogas til landbruget i Storbritannien

Barclays Bank i Storbritannien har etableret en fond på 100 millioner pund til finansiering af vedvarende energiprojekter i landbruget. Det gælder også biogasprojekter. Med lanceringen af standardkonceptet ENERGY FARMER® er Xergi klar til at levere biogasteknologi til landbruget.

Mere end 37 procent af Storbritanniens landmænd forventer at investere i vedvarende energi, og hovedparten af dem forventer at gøre det inden for det næste år.

Det viser en undersøgelse, som britiske Barclays Bank har gennemført blandt de 200.000 landmænd, der findes i Storbritannien.

Undersøgelsen har fået Barclays Bank til at oprette en fond på 100 millioner pund, primært til finansiering af investeringer i vedvarende energi.

Alan White fra presseafdelingen i Barclays Bank bekræfter over for Biogasnyt, at midlerne i fonden kan bruges til at finansiere biogasprojekter.

- Hvis vi bliver præsenteret for biogasprojekter, vil de helt bestemt blive overvejet på linie med andre projekter, siger Alan White.

Lancerer det nye koncept ENERGY FARMER®

Dermed er der nye muligheder for at skaffe finansiering til nye biogasprojekter i landbruget. Det møder stor tilfredshed hos Colin Steel, der er Xergis landechef i Storbritannien.

- Vi lancerer netop nu ENERGY FARMER®, som er et koncept for standardiserede biogasanlæg til landbruget. Mens Barclays Bank og en række andre banker nu står klar med finansieringen af vedvarende energiprojekter, så er vi klar med en teknologi, der understøtter den landbrugsproduktion, som i forvejen foregår hos den enkelte landmand, siger Colin Steel.

En af udfordringerne for biogasproduktion i landbruget er ifølge Colin Steel at opnå et tilstrækkeligt afkast af den investerede kapital.

Den problemstilling har Xergi søgt at løse ved at designe et standardanlæg på 500 kW installeret effekt.

Mens den primære reaktor bygges på stedet, samles teknikmodulerne i containere i en fabrikshal. De færdigbyggede teknikmoduler transporteres derefter til byggepladsen, hvor de kobles på den del af anlægget, der er bygget på stedet.

- Det betyder, at vi kan sikre en høj kvalitet i de mere følsomme tekniske installationer, idet de bliver monteret i en fabrikshal uden påvirkning fra eksempelvis dårligt vejr. Samtidig medfører metoden en kort byggefase, hvilket er med til at reducere byggeprojektets samlede omkostninger, siger Colin Steel.

Et andet argument for at bygge et anlæg i høj kvalitet er at holde omkostningerne til drift og vedligeholdelse nede.

Græs i reaktoren

Især det nordeuropæiske marked har brug for biogasanlæg, hvor græs kan være en væsentlig del af biomassen. Derfor har Xergi designet et modul til forbehandling af græs.

- Forbehandlingsmodulet FLEXFEED® nedbryder delvist græssets struktur og sikrer, at mikroorganismerne i reaktortanken hurtigt kan komme i gang med at omsætte græsset til metan, forklarer Colin Steel.

ENERGY FARMER® er bygget op af følgende moduler:

  • FLEXFEED®, som forbehandler og opvarmer biomassen og føder den ind i biogasreaktoren.
  • GASMAX®, der er Xergis reaktorteknologi i topkvalitet.
  • Teknikmodulerne BDM og HDM, der indeholder pumper, ventiler og elinstallationer.
  • Et motoranlæg til produktion af el og varme på basis af biogas.

Fleksibilitet, erfaringer og test

ENERGY FARMER® bygger på Xergis 25 års erfaring med byggeri af biogasanlæg. Samtidig har virksomheden testet de centrale dele af konceptet på verdens største forsøgsbiogasanlæg i Foulum i Danmark.

- Med anlægget har vi udviklet et standardkoncept, som bidrager til at sikre et fornuftigt investeringsniveau for landmanden set i forhold til anlæggets kvalitet. Samtidig er der tale om en fleksibel teknologi, som gør det muligt for landmanden at udnytte forskellige typer af biomasse og dermed optimere såvel den landbrugsmæssige drift som energiproduktionen på ejendommen, siger Colin Steel.

Xergi har netop bygget det første ENERGY FARMER® anlæg på øen Gotland i Sverige.


For flere oplysninger kontakt:

Xergi A/S, adm. direktør Jørgen Ballermann, tlf.: +45 99 35 16 00, jba@xergi.com
Xergi Ltd, Country Manager Colin Steel, tlf.: +44 77 95 23 15 99, cst@xergi.com

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter