Nyheder

Mere biogas fra husholdningsaffald til svenske biler

Transportsektoren i Stockholm får en markant grønnere profil, når Xergi leverer et nyt biogasanlæg til Scandinavian Biogas Fuels. Anlægget skal levere 8 millioner kubikmeter bionaturgas.

Læs mere

Fødevareaffald fra London bliver til grøn energi og gødning

Willen Biogas indgår aftale med Xergi om at bygge og drive et nyt biogasanlæg, der årligt skal udnytte 27.000 ton fødevareaffald fra London til energiproduktion. Næringsstoffer fra affaldet recirkuleres til anvendelse som gødning på landbrugsjord.

Læs mere

Xergi booster dansk biogasproduktion

Tre nye, danske biogasanlæg skal behandle mere end en million tons husdyrgødning og affald. Fra 2015 sender anlæggene mere end 30 millioner kubikmeter bionaturgas ud i det danske naturgasnet. Xergi leverer de nøglefærdige biogasanlæg, der giver grønnere landbrug, transport og industri i Danmark.

Læs mere

Xergi og Naturgas Fyn i samarbejde om dansk biogas

Energiselskabet Naturgas Fyn, der i løbet af sommeren igangsætter etableringen af en række nye biogasanlæg i Danmark, har udvalgt Xergi som leverandør af det første af de planlagte anlæg, som placeres i Holsted i Midtjylland. Valget sker efter en udbudsrunde og sikrer, at vi også herhjemme får gavn af Xergis internationale erfaring med opførelse af biogasanlæg. Værdien af Xergis opgave andrager mere end halvdelen af den samlede projektsum på ca. 200 mio. kr.

Læs mere

Få mere biogas med X-chopper®

Mange biogasanlæg i Europa har behov for at få mere tørstof i reaktoren. Samtidig søger en del biogasanlæg alternativer til majs.

Derfor markedsfører Xergi nu teknologien X-chopper®. Den gør det muligt at anvende flere typer biomasse og dermed at få mere gas ud af biogasanlæggene.

Læs mere

Xergi lander stor eksportordre i Frankrig

En langsigtet markedsstrategi og en stærk teknologisk udvikling af Xergis biogaskoncept sikrer fortsat udbygning af selskabets position i den internationale biogasindustri.

Dette har netop resulteret i en ny ordre på byggeriet af Frankrigs hidtil største biogasanlæg baseret på restprodukter fra landbrug og fødevareindustri.

Læs mere

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik . Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre på siden.
Accepter